Tidligere skoleinspektør Jørgen Voigt er død

Jørgen Voigt, som tidligere var skoleinspektør på Rådmandsgades Skole døde tirsdag den 29. september 2015 kort før sin 90 års fødselsdag efter et langt og virksomt liv indenfor Københavns Skolevæsen.

Personalia | 02. oktober 2015

Jørgen Voigt gik på Blågård Seminarium under krigen. Undervisningen var dog ofte ikke eksisterende, da han og nogle medstuderende udførte modstandskamp i stedet for. Han fik sin eksamen alligevel og startede på Heldagsskolen i Fensmarksgade. Siden kom han til Enghavevejens Skole. Blev udnævnt til viceinspektør på Nørre Allé Skole og afsluttede sit arbejdsliv som inspektør efter 21 år på Rådmandsgades Skole.

Udover sit virke som lærer var Jørgen Voigt bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening. Han underviste på Købmandsskolen i regnskabsføring, og han var træner i fodboldklubben B93, hvor han også var aktivt spillende. 

Da han blev inspektør ved Rådmandsgades Skole, afholdt skolelederforeningen (KKSE) ofte generalforsamling på vores skole. Og intet var overladt til tilfældighederne. Som søn af en restauratør skulle alt være i orden. Og det var det. Også her viste han sit format.

Han var i mange år kolonileder, ofte i hele skolesommerferien, og især på kolonierne Borshøjgård og Knudsminde.

Han elskede Vesterhavet og tog så ofte som muligt til sit smukke sommerhus ved Vedersø Klit.

Under hans ledelse gennemgik Rådmandsgades skole en rivende udvikling. Skolebygningerne blev renoveret og udvidet med en stor idræts sal og nye klasse- og faglokaler. Det betød meget for Jørgen Voigt, at omgivelserne var smukke. Og smuk blev vores gamle skole med bl.a. Markan Christensens kunst og Eva Kochs værker. De kreative fag blev tilgodeset, og elevarbejder prydede gangene.

Vigtigt for ham var elevernes skemaer. I slutningen af skoleåret arbejdede han i døgndrift med sine håndlagte skemaer. Når vi andre mødte ind, kom han ud fra sit kontor med morgenhår og i strømpesokker. Havde arbejdet hele natten. Og alle skemaer lå klar inden sommerferiefrokosten. Det siges, at han var Københavns bedste skemalægger.  

Skolen fungerede med de udfordringer, som altid vil være til stede, når man arbejder på en stor arbejdsplads og med mange ændringer på forholdsvis kort tid. Mange nye tiltag fandt sted - ikke altid uden sværdslag. Men Jørgen Voigts ledelsesstil aftvang naturlig respekt. Han bakkede os altid op udadtil, og vi var stolte af vores arbejdsplads. 

Jørgen Voigt havde rå humor, var festlig og havde temperament. Han var foreningsmand. Havde siddet på begge sider af skrivebordet. Man kunne diskutere med ham, og han lærte os op til at udvise personligt mod.

Der var format over vores gamle leder. Et engageret, flittigt, modigt, varmt og dejligt menneske er ikke mere.

Æret være hans minde.

 

På vegne af tidligere ansatte ved Rådmandsgades Skole

Eva Stemann og Rie Lohmann

Tidligere TR-repræsentanter på Rådmandsgades Skole

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.