Tak for den fine opmærksomhed!

Nu må jeg konstatere, at det i den grad bliver op ad bakke m. h. t at få mulighed for at indfri ikke mindst mine egne krav til det at undervise på en forsvarlig og kvalitativ måde, men også at leve op til de forventninger, der ligger i den nye reform.

Synspunkt | Af: Eva Stemann 09. oktober 2013

I anledning af ”Lærerens dag” d. 5.oktober 2013 havde eleverne og forældrene i skolebestyrelsen på min skole givet hver lærer et forfriskende æble af god dansk kvalitet samt et underskrevet brev med tak til lærerne på alverdens sprog, tak fordi: ”Vi ved, at I gør et stort og godt arbejde for at klæde børnene godt på – både fag – fagligt og menneskeligt”. Desuden indledtes brevet med stor forståelse og støtte til os i forbindelse med de grove generaliseringer og hårde beskyldninger, der havde været i medierne overfor os i forbindelse med overenskomstkonflikten.

Jeg blev helt varm om hjertet og tænkte, at det jo er det, der altid har gjort det meningsfyldt for mig at være lærer. – Det stærke tillidsbaserede samarbejde med forældrene og særligt det med at klæde børnene godt på både fag – fagligt og menneskeligt har været værdiskabende faktorer.

Gennem de 28 år jeg har været lærer, har jeg oplevet et godt samarbejde med forældrene, og jeg har lagt mig i selen for, at hver enkelt elev skulle føle sig set og udfordret, og jeg har givet den en ekstra tand, når det var nødvendigt for at hjælpe eleverne til at opnå så gode resultater som muligt. Mine liniefag, speciale, kurser og de mange års erfaring har været basis og den umiddelbare glæde ved at undervise børn og unge været drivkraften for undervisningen. Gensidig tillid, kontinuitet, hårdt arbejde og frihed til at planlægge undervisningen alene eller i teams derhjemme eller på skolen har givet et professionelt råderum, som har været helt afgørende.

Nu må jeg konstatere, at det i den grad bliver op ad bakke m. h. t at få mulighed for at indfri ikke mindst mine egne krav til det at undervise på en forsvarlig og kvalitativ måde, men også at leve op til de forventninger, der ligger i den nye reform.

Stivheden, i den måde vi nu bliver tvunget til at arbejde på, er ødelæggende for den kreative tænkning. Den nødvendige ro og velfungerende computere med effektive netværk er mangelvarer allerede nu, og med de begrænsede midler, der er afsat i budgettet 2014 til lærerarbejdspladser, ser det desværre ud til, at vi må skyde en hvid pil efter de krav. Det er katastrofalt for kvaliteten af arbejdet!

Kontroltænkningen fra New Public Management som gennemsyrer ” normaliseringen af lærerne” ved bl.a. ønsket om fuld tilstedeværelse fremmer ikke innovation og ” den ekstra indsats”.

Muligheden for at videreuddanne sig har i årevis været meget ringe - næsten alle midler er i København brugt på Sommeruniversitetet – og satsningen på liniefagsuddannelse for alle i forbindelse med reformen, er allerede skudt i sænk p. g. a. manglende midler i kommunerne generelt. Sikringen af kvaliteten i undervisningen med differentiering og udfordringer til alle bliver dermed vanskeligere.

Muligheden for at give omsorg til den enkelte elev risikerer at bliver mindre end nogensinde nu, hvor klasselærerfunktionen foreslås afskaffet, som vi kender den – og dermed bliver det formentlig sværere at lave det opfølgende professionelle relationsarbejde omkring den enkelte elev.

Som folkeskolelærer i København vil der kun være ét sted at hente tid nu, hvor vi i gennemsnit skal undervise 3-4 lektioner ekstra om ugen, og det bliver på opgaver i tilknytning til undervisningen – (d.v.s. forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet med f.eks. forældre, psykologer, socialrådgivere, kolleger m. m). Det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen og samarbejdet.

Så kære elever og forældre. Jeg håber inderligt, at I vil vedblive med at være glade og tilfredse med den ydelse, der kan leveres, for I og den københavnske folkeskole fortjener det, og vi lærere vil gerne have rammerne til at udføre jobbet!

Tusind tak for æblet og de gode ord. Her kunne politikerne fandengalme lære noget…

 

– Eva Stemann

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.