Tag vores bekymringer alvorligt

De fleste har efterhånden forstået, at der i hele hovedstadsområdet er et stigende smittetryk, som får myndigheder og eksperter til at tale om en anden bølge af coronavirus. Alligevel ser Børne- og Undervisningsministeriet tilsyneladende stort på elever og læreres sikkerhed midt i en pandemi, verden ikke har set lignende i hundrede år.

Formandens blog | Af: Lars Sørensen 17. september 2020

Coronavirus er ligeglad med alder, køn og fag – den kan ramme alle. Derfor bliver vi som borgere bedt om at holde afstand, vaske hænder, spritte af, hoste og nyse i ærmet, begrænse antallet af kontakter, undgå større forsamlinger og lade os teste ved den mindste mistanke om smitte.

I skolen kører alting stort set videre, som om virus ikke kan komme forbi skoleporten. I folkeskolen er det mere end svært at overholde afstandskrav og sikre god håndhygiejne. Her er elever og lærere udsatte for smittefare som få andre steder i landet. Her er ikke krav om mundbind og tydelige afstandskrav. Her skal man forsøge at få alting til at køre videre efter de almindelige regler og bestemmelser. Skoleledere og lærere gør alt, hvad de kan for, at skoledagen kan gennemføres som før corona, men det har sin pris, og den er ved at være for høj.

Lærerne er bekymrede. Nogle er direkte bange for, hvad der sker, hvis de bliver syge. Bekymringerne er helt reelle. Det er ikke en virus, man skal tage let på. Den rammer alle befolkningsgrupper – ikke kun særligt udsatte, ældre og svage, men også helt unge, der flere måneder efter sygdommen stadigvæk kæmper med senfølgerne af corona.

Hvorfor er skolen undtaget?

Når man stort set alle andre steder i hovedstaden har særlige krav og restriktioner i offentlig transport, på barer, restauranter og steder, hvor der er mange samlet, hvorfor accepterer man så samtidigt, at man kan være samlet 25 til 30 mennesker på få kvadratmeter hver dag uden sikkerhedskrav?   

Anbefalingen fra Børne- og Undervisningsministeriet er et begrænset antal kontakter. Som lærer går man ind og ud af klasselokaler og møder dagligt op mod 100 elever på helt tæt hold. Smittekæden kan være enorm, hvis man medregner børnenes forældre, deres kolleger osv.

Der er på nuværende tidspunkt alt for frie fortolkningsmuligheder, når det kommer til skolernes håndtering af myndighedernes anbefalinger. Det går ikke med formuleringer som ’bør’ og ’så vidt muligt’, eller at anbefalingen om en meters afstand kan afviges på skoleområdet. Der er brug for klare, ens og utvetydige rammer, så alle kan komme sikkert i skole og på arbejde.

Samtidigt skal Børne- og Undervisningsministeriet erkende, at de almindelige bestemmelser for undervisningen og eksamen er helt urealistiske i en tid, hvor det er mere end svært at drive forsvarlig skole på almindelige vilkår.

Tag nu eleverne og skolens ansattes bekymringer alvorligt, og indfør en sikker skole i en usikker tid. Ansvaret skal ikke alene placeres hos ledelsen, de tillidsvalgte og resten af personalet.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Steen pedersen | 20. september 2020 KL. 16:32

Hej med jer

Vi har prøvet alt hvad der er muligt for at få lisbjergskole i tale så vi kunne få hjemmeundervisning da mon kone er i risiko gruppen men uden held først da vi ventede på at vores datter skulle komme tilbage i skolebus fra svømning i skolen så vi at alle børn ikke brugte mundbind det skulle de ellers nu har vi valgt at sætte vores børn på online skole og har taget dem ud af folkeskolen

Kan anbefale dette

Da du ikke har skolepligt men undervisningspligt

Online-skolen.dk

Lisbeth Lebæk | 19. september 2020 KL. 22:53

Jeg er enig med Lars Sørensen. Vi løser nu den samme opgave, i forhold til corona, som før sommerferien. Blot har vi nu færre ressourcer og flere elever i klasserne. De opstillede, ekstra håndvaske fjernes snart, og hvad gør vi så når 950 elever skal vaske hænder flere gange dagligt?