Tag ansvar for den københavnske folkeskole

'Så tag nu ansvar for den københavnske folkeskole - alle jer, som bestemmer!! Gør det københavnske skolevæsen til en attraktiv arbejdsplads rundet af de værdier, som i mange sider er beskrevet. Det er hellere i dag end i morgen. KLF er klar!'

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 26. november 2014

I Østerbro Avis onsdag d. 19. november er der følgende overskrift: ” De københavnske lærere lider under skolereformen”.

Artiklens omdrejningspunkt er, at lærernes sygefravær er steget med 32% sammenlignet med sidste år i august/september. Overskriften angiver, at reformen er årsagen. Lad os lige slå fast, at lærere som andre kan være syge af alle mulige grunde, som ikke er arbejdsrelateret. Men der ingen tvivl om, at for mange opgaver i forhold til, hvad det er muligt at klare tilfredsstillende inden for arbejdstiden, slider voldsomt på ”robustheden”, hvilket KLFs næstformand også forklarer i artiklen. Personligt ser jeg mange gode tiltag i reformen, men vilkårene for at virkeliggøre intentionerne er helt fra starten sat til tælling.

Reformen er som udgangspunkt underfinansieret i København i et omfang svarende til 130. millioner kroner. Lærerne I København bidrager ved at læse ikke bare to, men en del flere lektioner pr. uge på de fleste skoler.  Samtidig er mængden af øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen ikke faldet tilsvarende, men er steget betydeligt - f. eks med læringsmål til alle elever, dynamiske elevplaner mv. Helt afgørende er det desuden, at vi i de seneste år i København er blevet langt færre lærere til mange flere elever - også trods inklusionseleverne.

Som fagfolk er vi sat i verden for at levere den bedst mulige undervisning til hver eneste elev. Men mange, mange lærere oplever i dette skoleår, at der kun er en lille smule tid tilbage til at forberede og efterbehandle egen undervisning. Det kan vi ikke holde til, og det er helt urimelige vilkår! For der er ikke tale om, at vi blot nusser rundt i et antal klasser og sætter læringsprocesser i gang. Som lærer er det helt afgørende at erobre og fastholde 26-28-30 lystige unger eller unge menneskers opmærksomhed og engagement mange gange i løbet af en arbejdsdag. Det kræver menneskeligt og fagligt overskud at levere spændende og varieret kvalitetsundervisning passende til hver elev. Det kan vi ikke klare på vejen op og ned af trapperne eller hen over skolegården.

Det giver derfor ingen mening, når man fra arbejdsgivernes side stadig fastholder reformen som et kvalitetsløft og helt undlader at forholde sig til arbejdsvilkårene for os, som skal virkeliggøre den.

Lov 409 dikterer rammerne for lærernes arbejde i København. Man arbejder fra man møder på arbejdsstedet, til man stopper arbejdet, når man forlader arbejdsstedet.  Vi er mange, som oplever loven som rigid og kastrerende i forhold til at skabe kreativ og spændende undervisning. Men som lærere i København har vi konstateret, at med tidligere flydende arbejdstider og hjemmearbejde har vi arbejdet mange flere timer, end vi har modtaget løn for.

Der er mange henvendelser fra lærere om job i de omegnskommuner, hvor der er fleksible arbejdstider og færre lektioner pr. uge f. eks i Lyngby –Tårbæk. Her har lærerne 32 timers tilstedeværelse om ugen i 41 uger, og der er ikke tidsregistrering. Desuden er der aftalt 9 timers forberedelse om ugen, som kan afholdes på skolen eller hjemme, samt et maksimum på antallet af lektioner pr. uge. I KLF har vi til sammenligning i løbet af de seneste 5 uger modtaget 40 ansættelsesbreve fra skoler, som har fastansat ikke uddannede lærere. Det er i den grad oprørende!!

Tobias Stax, direktør i Børne og Ungeforvaltningen, citeres i samme avis for at udtale: ”Reformen er også en faglig reform, der skal løfte kvaliteten i undervisningen. Derfor skal vi ha gjort noget ved arbejdsforholdene hos lærerne, så de kan levere en bedre undervisning”.

Meget opløftende udtalelse!

Så tag nu ansvar for den københavnske folkeskole - alle jer, som bestemmer!! Gør det københavnske skolevæsen til en attraktiv arbejdsplads rundet af de værdier, som i mange sider er beskrevet. Det er hellere i dag end i morgen. KLF er klar!

Jeg håber desuden, at I på skolerne vil bruge lidt tid på at besvare endnu et spørgeskema fra KLF om jeres arbejdsvilkår. I vil modtage det i starten af december.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Eva, Bestyrelsen | 27. november 2014 KL. 09:29

Jeg er meget enig i at politikere og Forvaltning skal tage ansvar.

Forvaltning og politikere har fastholdt den fulde tilstedeværelse, vi har som forening kæmpet for at skærme mod det grænseløse arbejde.

Hvis vi undtagelsesvis ikke har al arbejdet lagt på skolen af en eller anden grund f. eks. ombygning, er det pinedød nødvendigt med optælling af tid. Ellers skrider det.

Vi har ønsket at indgå en egentlig aftale, og vil fortsat kæmpe for at skærme lærerne og samtidig give dem mulighed for at løse deres opgaver på bedst mulig måde.

Men på grund af for mange opgaver slår tiden ikke til.