Svære odds for en vellykket skolereform

For at et projekt/forsøg eller reform bliver en succes, kræver det, at de involverede opnår ejerskab til det gennem medinddragelse og indflydelse.

Synspunkt | Af: Inge Thomsen 01. januar 2014

Når det nye år skydes ind nytårsaften, er det ofte ledsaget af drømme, håb og forventninger om noget bedre i det kommende år. Det får vi i allerhøjeste grad brug for i folkeskolen, hvis folkeskolerne skal være attraktive arbejdspladser, hvor lærere gerne vil arbejde, frem for arbejdspladser, vi søger væk fra.

Folkeskolereformen blev vedtaget lige inden jul og træder i kraft i skoleåret 2014/15 samtidig med, at vores arbejdstid ikke reguleres gennem aftaler men gennem lov 409, i København suppleret af værnsregler.

Hverken reformens indhold eller de nye reguleringer af vores arbejdstid (lov 409) har lærerne haft indflydelse på, så den store entusiasme blandt lærere er begrænset. Mange håber ligefrem, at ”det” bare går over. Sådan er det desværre ikke, der skal ske store forandringer på skoleområdet.

Den store udfordring er, om det kan blive til positive forandringer.

For at et projekt/forsøg eller reform bliver en succes, kræver det, at de involverede opnår ejerskab til det gennem medinddragelse og indflydelse.

På det felt er der en del at arbejde med, hvis der skal rettes op på hele forløbet med skolereformen og vores arbejdsvilkår indtil nu, så vi som lærere bliver medspillere frem for statister.

Det er nemt at tonse beslutninger igennem, men udfaldet bliver derefter.  

Et nytårsønske er, at de nyvalgte politikere i Børne- og Ungdomsudvalget tager deres ansvar alvorligt, viser mod og vilje til at føre en politik, der fremmer de københavnske folkeskoler som attraktive arbejdspladser, hvor nøgleord som medinddragelse og medindflydelse har betydning, og ikke bare er ord, der står i værdigrundlaget for København. Det har den københavnske folkeskole i allerhøjeste grad brug for, hvis skolereformen på nogen tænkelig måde skal blive en succes til glæde for eleverne.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.