Stopper man med at være barn, når man starter i skole?

Børne og Ungdomsborgmester Jesper Christensen skriver, at København skal være børneby i topklasse, og at han er stolt af ’børnepakken’ i budgettet for 2021. Den såkaldte ’børnepakke’ kommer bare ikke skolebørn til gavn.

Synspunkt | Af: Inge Thomsen 07. oktober 2020

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Der er i budgettet givet næsten en halv milliard til minimumsnormeringer over de næste fire år. Det er tiltrængt med bedre normeringer i børnehaver og vuggestuer, så det er dem vel undt.

På skoleområdet blev der i budgettet afsat penge til anlæg af nye skoler og vedligeholdelse, men til selve indholdet i skolen er der ikke afsat en enkel krone, her var der kun plads til besparelser. Det betyder nedlukning af velfungerende, faglige kompetencecentre, videreførelse af besparelser på specialområdet, modersmålsundervisningen og kolonierne blev beskåret. Skoleområdet trænger i den grad også til bedre normeringer. 

Én lærer til klasser med meget høje klassekvotienter, en inklusionsopgave, som bestemt ikke er blevet mindre, højt lektionstal, manglende tid til relations arbejdet, to-lærertimer og holddelingstimer, ja det er hverdag for mange på de københavnske folkeskoler. Skoleområdet trænger i den grad også til bedre normeringer. 

Besparelserne i år kommer oven i besparelser gennem mange år på skoleområdet, og det ser desværre ikke ud til at ændre sig de næste år.

I budgettet for 2022 skal der på børne- og ungdomsområdet findes nye besparelser for 117 mio. kroner. Nu er børnehaver og vuggestuer, som står for over halvdelen af budgettet i vores forvaltning, fredet de næste fire år. Så er der administrationen, KKFO’erne og skolerne tilbage, hvor pengene kan hentes. Altså endnu en omgang nedskæringer, medmindre politikerne i Folketinget og Borgerrepræsentationen prioriterer det anderledes.

Den årlige besparelse på 2 %, som svarer til ca. 160 mio. kroner på børne- og ungdomsområdet, der bruges til omprioriteringer i kommunen, kunne politikerne droppe og der kunne arbejdes for, at staten fjerner budgetloven, så kommunerne må bruge de penge, de har, på drift.

København er en af de kommuner, der har en lav kommuneskat. Den kunne sættes op. Der kan gøres noget – det drejer sig udelukkende om prioriteringer.

Skal København være børneby i topklasse, er investeringer fremfor nedskæringer på hele børne- og ungdomsområdet nødvendigt. Børnepakken i budget 2021 et skridt på vejen, men slet ikke nok til at gøre København til børneby i topklasse, medmindre man er af den opfattelse, at man stopper med at være barn, når man fylder seks år og starter i børnehaveklassen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.