Stop social dumping på skoleområdet

Hver gang Københavns Kommune visiterer elever til en skole uden overenskomst (f.eks. Sputnik, Isbryderen, Behandlingsskolerne, Basen og Søstjerneskolen) er kommunen med til at svække den danske model på arbejdsmarkedet. Læs Torben Fleckners debatindlæg.

Debat | Af: Torben Fleckner 11. december 2015

Københavns kommune visiterer nogle af de allermest skrøbelige og skadede elever til skoler og opholdssteder uden overenskomst. Det er både et politisk problem på kommunalt niveau og en fagpolitisk udfordring for vores organisation.

Det er et politisk problem på kommunalt niveau, idet kommunen medvirker til forringelse af ansattes løn- og arbejdsvilkår. Desuden er der er en risiko for, at der slækkes på kvaliteten, når det vigtigste fokus er rettet mod sorte tal på bundlinien.

Københavns Kommune spillede en aktiv rolle i forbindelse med Ryanair, hvor overborgmester, Frank Jensen, forbød kommunens ansatte at benytte Ryanair i arbejdstiden, samt gjorde det klart, at Københavns Kommune stiller krav til alle leverandører. Årsagen var netop arbejdsforholdene for Ryanairs ansatte og flyselskabets manglende lyst til at tegne overenskomst med den forhandlingsberettige organisation. Til Dagbladet BT, udtalte Frank Jensen d. 16. maj 2015: ”Social dumping er noget svineri, som vi slår hårdt ned på her i København. Derfor stiller vi krav til alle, der vil levere til kommunen, herunder sælge os en flybillet, om at de skal tilbyde deres ansatte ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dermed har vi allerede et forbud mod at flyve med Ryanair. For vores regler betyder, at vi ikke indgår kontrakter eller køber varer af leverandører, som ikke giver ordentlig løn”.

Frank Jensen er således overborgmester i en kommune, hvor der er politisk flertal for at bekæmpe social dumping. Men, er der ikke tale om social dumping, når en skole/opholdssted kan tilbyde billigere pladspris pr elev pga. ringere løn- og arbejdsforhold for de ansatte, end det er tilfældet på skoler med overenskomst med lærernes faglige organisation?

Den fagpolitiske opgave, at opretholde gode overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, vanskeliggøres, hvis for mange elever visiteres til skoler/opholdssteder uden overenskomst. Det er således ikke kun de ansatte på de ikke-overenskomstdækkede skoler/opholdssteder, som arbejder under forringede løn- og arbejdsvilkår, som ”rammes”. Det bliver også vanskeligere for vores faglige organisation (KLF), at sikre forbedringer af alle andre medlemmers løn- og arbejdsvilkår.

Der er ikke tale om fair og lige konkurrence, når skoler og opholdssteder uden overenskomst kan spekulere i ringere løn- og arbejdsvilkår. Der er tale om social dumping!

Det samme flertal i BR, med Frank Jensen i spidsen, som løftede fanen for den danske model i forbindelse med Ryanair, bør også rette fokus mod skoler/opholdsstederne uden overenskomst.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Torben Fleckner | 03. februar 2018 KL. 16:07

Jamen, så er det bare et spørgsmål om kort tid, før der er overenskomst

Jørgen Hindsberg | 18. december 2015 KL. 15:07

Efter at have læst Torben Fleckners artikel fra d. 11. dec. 2015, er jeg nødt til at knytte et par kommentarer, da vores skole Isbryderen bliver nævnt i artiklen og heri sidestillet med socialdumping og Ryanair. Som grundlægger og skoleleder af den selvejende institution Isbryderen kan jeg naturligvis kun svare på vegne af denne. På skolen Isbryderen har vores medarbejdere altid fået den løn som deres anciennitet viser i fht. KLFs løntabel. Desuden optjener alle fastansatte medarbejdere fuld pension på 17,4 % af deres løn, og alle får et fast månedligt Isbrydertillæg på 4500 kr. Alle har endvidere en sundhedsforsikring, som vi har tegnet og betaler. Medarbejderne har også arbejdstelefoner og arbejdscomputere. Dette mener jeg ikke er social dumping. Torben Fleckner kunne have gjort sig den ulejlighed at kontakte undertegnede inden udarbejdelsen af artiklen, så det korrekte billede af ansættelsesforholdene på skolen Isbryderen blev tegnet.