Støtteerklæring til lærerne i København

Den Radikale Børne- og Ungdomsordfører, Henrik Nord, giver sin fulde opbakning til de københavnske folkeskolelærere i et debatindlæg. Læs mere her.

Debat | Af: Henrik Nord 22. september 2016
Henrik Nord, Radikal. Foto:KK

Radikale på Københavns Rådhus støtter fuldt og helt op bag ønsket om, at forhandlingerne mellem lærerne og forvaltningen genoptages.

Da Radikale i foråret 2016 satte emnet på dagsordenen og bad forvaltningen påbegynde forhandlingerne om en lokalaftale som afløser for det hidtidige forståelsespapir, var det for at skabe mere fleksibilitet i lærernes forberedelsestid.

Radikale Venstre har stor respekt for det store arbejde vores lærere udfører hver eneste dag på kommunens skoler. Dette utrættelige arbejde er hjørnestenen i vores folkeskole, og er grundlaget for mange børn og unges videre færden i livet og i samfundet.

Det er derfor naturligt for radikale at skabe så gode vilkår som muligt for dette vigtige møde mellem lærer og elev. Det er essentielt at både lærere og elever er velforberedte og rustet til at undervisningen bliver så god som muligt.

Derfor støtter Radikale, at der skabes fleksibilitet i forhold til placeringen af lærernes forberedelse - både tidsmæssigt og med hensyn til sted. Forberedelsen bliver ikke nødvendigvis bedre af at foregå på skolen, medmindre der er tale om teamforberedelse. Radikale bakker derfor op om ønsket om at 5 timer af forberedelsestiden kan foregå udenfor skolen efter aftale mellem den enkelte lærer og skolens ledelse.

Målet må altid være at skabe de bedst mulige rammer for forberedelse såvel som for undervisning.

Henrik Nord, Radikale, Medlem af Borgerrepræsentationen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.