Bryd rammen - sæt tanken fri

Slip dine tanker løs, få et sundere psykisk arbejdsliv, og få den aftalte løn for det arbejde, du yder.

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 13. december 2014

Føler du dig som en ’kontrollant’ og en ’fejlfinder’, hvis du beder din leder om at få udbetalt hele dit undervisningstillæg? Har du en følelse af, at du egentlig kunne nå at forberede din undervisning ’godt nok’ – hvis lige du fik gjort ... ? Tænker du, at det er nødvendigt at omstille og effektivisere for at kunne drive folkeskolen inden for den udmeldte økonomiske ramme – nu hvor den økonomiske krise fortsætter?

Hvis ja, så er du fanget af de rammer og tankebilleder, der bliver malet af KL og de kræfter i samfundet, der ser skattebetaling til velfærdssamfundet som en byrde. 

Slip dine tanker løs, få et sundere psykisk arbejdsliv, og få den aftalte løn for det arbejde, du yder. I overenskomsten er det aftalt, at en del af lønnen bliver udbetalt som undervisningsgodtgørelse. Vi holder vores del af aftalen og underviser, og selvfølgelig skal skoleledelsen også holde sin del af aftalen og udbetale hele lønnen – og hvis det ikke sker, må vi hjælpe dem, så de ikke kommer til at løbe fra deres ord. Det er ikke at være en ’fejlfinder’, men at være en ’troværdig samarbejdspartner’. Hvis du tror, at det snart vil lykkes dig selv at nå at løse alle dine opgaver og udvikle en eksemplarisk undervisning, så prøv at læse Christian Ørsteds bog Livsfarlig ledelse, hvor han klart påviser faren ved et ledelses- og tankesæt, der gør det til et personligt problem, at opgaverne på arbejdspladsen ikke kan løses ordentligt, selv om den reelle årsag er for få ressourcer.

Husk også, at for hvert klassespor, der er på din skole, skal der læses 930 flere fagopdelte undervisningstimer i år end før reformen, og dertil kommer understøttende undervisning m.m. Har du fået ’nok’ nye kollegaer, så opgaverne kan løses ordentligt? Tænker du, at der ikke er råd til at ansætte flere lærere? – så husk, at mange af dem, der ønsker, du skal tænke sådan, er de samme, som f.eks. mente, at det var fornuftigt at sælge DONG til Goldmann Sachs og vinke farvel til skatteindtægten. Kort sagt, vær med til få malet nogle sundere tankebilleder og skabt nogle nye rammer for folkeskolen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.