Skoleborgmester: Lad klasserne blive samlet efter sommer

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen er bekymret for, om det er muligt fuldt ud at genåbne landets skoler efter sommer, hvis kravet om en meters afstand opretholdes.

Nyhed | Af: Torben Kloster 18. juni 2020
Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen. Foto: KK.dk
Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen. Foto: KK.dk

Med en sommerferie lige om hjørnet er der håb om, at skolerne til det nye skoleår kan starte op med fuld fagpakke under hverdagslignende forhold. Og hvis det skal lykkes, bliver man nødt til at samle klasserne igen. 

Det skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen i et brev sendt til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Lige nu modtager eleverne i landets største byer omkring 75 procent af den undervisning ved fremmøde, som er lovmæssigt besluttet. Klasserne er opdelt i mindre grupper, eleverne skal holde en meters afstand og en del undervisning foregår på eksterne adresser.

“Det er ministeriets opgave som sundhedsmyndighed at afdække, om afstandskravet på en meter skal fjernes eller opretholdes. Vi har i kommunerne behov for at vide, hvilke rammer vi skal undervise efter, når skolerne åbner til august. Den viden bør vi få i god tid, så vi kan få en veltilrettelagt og tryg skolestart. Vi gør med vores henvendelse opmærksom på, at det med afstandskravet bliver svært at vende tilbage til en normal skoledag,” siger Jesper Christensen. 

Brevet til ministrene er skrevet sammen med de øvrige formænd og rådmænd i 6-by-samarbejdet (Aalborg, Aarhus, Randers, København, Odense og Esbjerg kommuner).

Kommer til at mangle 500 lokaler

I brevet bliver der udtrykt bekymring for, hvorvidt det er muligt fuldt ud at genåbne landets skoler efter ferien. Det skyldes sundhedsmyndighedernes retningslinjer stadig skaber en del udfordringer for skolerne. Det er især udfordringer som pladsmangel og opdeling af børn, som fører til behov for mere personale. 

De store byer og tætbefolkede områder oplever disse udfordringer på grund af kravet om en meters afstand. 

  • Skolernes lokaler kan ikke alle steder rumme hele klasser med det nuværende afstandskrav.
  • Kravet om en meters afstand gør det nødvendig for flere skoler at bruge eksterne faciliteter.
  • Hvis samfundet genåbner som planlagt, er det ikke længere muligt at benytte disse eksterne faciliteter. Det vil føre til, at de Københavnske skoler kommer til at mangle omkring 500 ekstra lokaler.
  • Opdeling af klasser i grupper kræver mere personale. Især hvis eleverne skal op på fuld fagpakke.
  • Fjernundervisning giver mindre grad af dannelse og uddannelse til sårbare og udsatte børn, viser undersøgelser.

KILDE: Brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke samt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fra 6-by-samarbejdet.

I brevet opfordrer Jesper Christensen og de øvrige fra 6-by-samarbejdet derfor til, at klasserne må samles igen efter sommer. På den måde kan man opnå en skole tættere på normalen og med fuld fagpakke til eleverne.

Klasserne kan godt samles på en betryggende måde, lyder det i brevet. Så længe man sørger for ikke at blande klasserne på tværs, holde håndhygiejnen i top og være opmærksom på at opspore smittekæder. 

“På den måde kan vi i langt højere grad drive den skole som vores brugere og deres forældre forventer” står der i brevet.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.