SF: Tilbage til forhandlingsbordet

"Vi mener, at folkeskolen skal være en moderne arbejdsplads med et stærkt arbejdsfællesskab, hvor den enkelte medarbejder indenfor arbejdsfællesskabets rammer styrer sin arbejdsdag."

Debat | Af: Klaus Mygind, SF 18. september 2016

SF opfordrer til, at forhandlingerne kommer igang igen. Lærere og pædagoger i folkeskolen har brug for mere og bedre forberedelse.

SF ønsker således, at Lærerne (KLF), skolelederne og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) selv laver en aftale ud fra den ramme, som er sat af Borgerrepræsentationen i marts 2016, hvor hovedpointen er, at der skal skabes større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og større frirum for skolerne for, at medarbejdere og ledelse kan skabe de rammer, der passer bedst med de pædagogiske mål og udfordringer, som skolen står i. Elevernes læring skal være i centrum.

SF mener, at det er helt nødvendigt at forbedre lærere og pædagogers forberedelsesforhold både fælles og individuelt.

Vi mener, at folkeskolen skal være en moderne arbejdsplads med et stærkt arbejdsfællesskab, hvor den enkelte medarbejder indenfor arbejdsfællesskabets rammer styrer sin arbejdsdag.

Vi synes ikke, at en lærer eller pædagog hele tiden skal tale med sin leder om, hvor han eller hun forbereder sig, men man skal stå til rådighed indenfor arbejdstiden både i forhold til kolleger og ledelse til møder.
På nogle skoler har man meget fælles forberedelse på andre mindre. Det fælles skal prioriteres og derefter styrer læreren selv løsningen af de opgaver man har. 

I planlægningen af skoleåret, i skemaer, i fordeling af opgaver skal ledelsen sammen med tillidsrepræsentanter sørge for, at der er de bedst mulige forberedelsesforhold. Alle ledelser på skolerne skal kunne skabe et godt samarbejde om dette og medarbejderne skal have sikkerhed for, at det sker. 
Vi mener helt principielt ikke, at man som medarbejder skal have tid, som er privat dvs. udenfor ledelsesretten. Vi forstår, at KLF er enig i dette, men der er selvfølgelig mange opgaver læreren løser alene og dem styrer læreren selv indenfor de deadlines, der er sat. 

Når vi har læst KLFs og Skolelederforeningens breve efter forhandlingssammenbruddet synes vi, at parterne ønsker tæt på det samme - bedre forberedelsesmuligheder, større fleksibilitet og større mulighed for, at den enkelte medarbejder styrer sit arbejdsliv. Det må være muligt at lave en aftale, der giver skolerne mulighed for at gøre dette.

Vi opfordrer parterne til at genoptage forhandlingerne igen. SF ønsker således ikke at lave et politisk indgreb i forhandlingerne. Det ønskede vi ikke, da sagen var oppe sidst og det har i øvrigt heller ikke på noget tidspunkt været behandlet i Økonomiudvalget.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Inge Madsen, Gasværksvejens Skole | 19. september 2016 KL. 18:20

Giv nu de københavnske lærere fuld råderet over fem ugentlige timer så vi kan forberede os, når og hvor det fungerer bedst for den enkelte. Når vi har klaret den fælles forberedelse og forældresamarbejde, og hvad hverdagen ellers byder på, står vi alle tilbage med forberedelsen af den undervisning, der foregår i et lokale, hvor man står én lærer med en gruppe elever. Forberedelsen af denne undervisning må det være op til den enkelte lærer at tilrettelægge på rette tid og sted.

Det kan lade sig gøre i andre kommuner. Det kan også lade sig gøre i København!

Niels Chr. Sauer | 19. september 2016 KL. 15:09

Deprimerende argumentation fra en fremtrædende SF'er, der tænker som en gammeldags arbejdsgiver. Ingen sans for skolen som kulturinstitution og læreren som leder i egen ret. SF, lærerne gider jer ikke mere.

Lars Bechager | 18. september 2016 KL. 22:29

Jeg synes Klaus Mygind skylder de københavnske lærere at være mere tydelig i sit debatindlæg. At kalde forberedelse hjemme for privat tid uden for ledelsesretten er grotesk. Tillidsdagsordenen i København er tilsyneladende endegyldigt død og begravet trods det at hjemmearbejdspladser er et udbredt fænomen. Skoleledernes uindskrænkede ledelsesret understøttes tilsyneladende af SF og det må vi blot huske ved kommende kommunalvalg.

Karsten hou | 18. september 2016 KL. 21:19

Kors i hytten. Tænk at der er nogen der tror at udvikling sker med arbejdsgiveren på skulderen. Hvorfor er det lige at I arbejdsgiverne ( politikerne) - har brug for hele tiden at definere hvad og hvor vi bruger vores tid. I hvilket tidsrum og hvornår vi skal arbejde sammen. Desværre kommer i til sidst at sande at - også SF - at den måde at behandle sit personale på er dødstødet til den engagerede lærer. At snakke om privat tid er en hån mod alle dem der i årevis har knoklet i deres såkaldte private tid. Der var engang Klaus.......!!

Torben Fleckner | 18. september 2016 KL. 20:16

Kære Klaus!

Jeg er enig med dig i, at det er skidt, at forhandlingerne om en lokalaftale for lærerne i København er brudt sammen. Som du skriver, har både lærere og pædagoger brug for mere og bedre forberedelse.

Det er svært for mig at vurdere hvor tæt SKK, BUF og KLF er på hinanden, men hvis det passer, at " parterne ønsker tæt på det samme", som du skriver, bør det være muligt at lave en formulering omkring de 5 timer. Det kan lade sig gøre i andre større danske kommuner. Det bør således også kunne lade sig gøre i København. Der er da heller ikke noget i dit indlæg som hindrer en eller anden 5-timers løsning, sådan som jeg forstår dig. Dejligt, at du er med til at presse på. Den københavnske folkeskole (både ledere og lærere) har brug for en lokalaftale for bedre at kunne løfte vores fælles opgave - at styrke den københavnske folkeskole

mvh

Torben Fleckner, lærer

Monica Edelmann | 18. september 2016 KL. 19:38

Som lærer i København er jeg sørme også ærgerlig over, at forhandlingerne om en ny lokalaftale på skoleområdet er brudt sammen, Klaus Mygind. Øv.


Det handler om skaldede fem timer. Fem ugentlige timer jeg som lærer selv kan råde over til min egen forberedelse. De fem timer om ugen der vil være et skridt på vejen til en god folkeskole. Det, som det hele jo handler om. Skørt at kæmpe imod.


Min energi flyder friest og engagementet er stort, når jeg bliver mødt med tillid og et professionelt råderum til mig selv. Det er jeg sikker på, at min skoleleder gennem mange år vil skrive under på. Og det er præcis det, som skolen nyder godt af. Det der gør eleverne dygtige, og det der giver arbejdsglæde. Jeg tænker tilbage på alle de år, hvor jeg engageret og sprudlende har undervist i velforberedte forløb, der blev til ved mit eget skrivebord i mit eget hus med alle de dimser, noter, bøger, lapper etc., som jeg har samlet gennem et langt lærerliv.


Som skolelærere er det så vigtigt for os med fleksibilitet i arbejdet. Det har mange af landets øvrige kommuner indset. Der findes forskellige modeller. Nogle kommuner har endda indhegnet flere ugentlige timer end fem til lærernes forberedelse. Manglende fleksibilitet dræber vores arbejdsglæde.


Fra mine kolleger på andre skoler i kommunen ved jeg, at skolelederne alligevel vender det blinde øje til. Ingen begavet skoleleder ønsker at kontrollere sine medarbejdere, som var de fabriksarbejdere ansat i en svunden tid – stemple ind og stemple ud – ”blip båt og gud hvor går det godt”. En god skoleleder ved, at den måde man får mest ud af sine medarbejdere på er ved at give rum for fleksibilitet. Det skønne ville jo være, hvis de selvsamme skoleledere kom ud af busken og meddelte op i systemet, at tvangs-synkron-forberedelses-sidning ikke dur.


Når jeg læser dit indlæg, fremstår det simpelthen så ukronkret for mig. Desuden undrer jeg mig over dit udsagn om, at ”KLF er enig i, at medarbejderne ikke skal have tid udenfor ledelsesretten”. KLF´s budskab er netop at indhegne fem ugentlige timer til hver enkelt lærer UDENFOR ledelsesretten.


Kom nu, Skolelederforening, Mygind & co: Lad lærerne i København få fuld råderet over de fem ugentlige timer, så suk, pust og støn atter bliver afløst af begejstring i klasselokalerne og mere effektive muligheder for organisering af forberedelse af den gode undervisning, der skaber nysgerrige, glade og dygtige børn.