SF og R: Ingen fast tid til individuel forberedelse

Klfnet.dk erfarer, at SF og Radikale Venstre ikke stemmer for Enhedslistens forslag om at sikre tiden til lærernes individuelle forberedelse. Klaus Mygind, SF, stiller med et ændringsforslag, der får en kold modtagelse af Jan Trojaborg.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 11. februar 2016

Redigeret fredag 12.feb., kl. 15.57: I den oprindelige artikel fremgik det, at SF stillede med et ændringsforslag til Enhedslistens forslag. Det viser sig at ændringsforslaget stilles af SF og Radikale Venstre. Både Enhedslistens og SF/R's forslag, som nævnes i denne artikel blev nedstemt af et markant flertal i Københavns borgerrepræsentation efter en længere debat. 

Når de københavnske politikere torsdag aften skal stemme om Enhedslistens forslag om tid til individuel forberedelse, bliver det ikke vedtaget med stemmer fra SF og Radikale Venstre, der allerede har meldt ud, at de stiller med et ændringsforslag. Ifølge Klaus Mygind, skoleordfører for SF, vil han ikke sætte tid på den individuelle forberedelse, fordi det vil være en barriere i forhold til den fælles forberedelse, som han heller ikke ønsker at sætte konkret tid på.

Enhedslisten foreslår i sin motivering af partiets eget forslag, at 12 minutter pr undervisningstime kunne være et bud for at sikre en minimustandard i forhold til kvaliteten af undervisningen.  ”Undervisning, der ikke er forberedt, giver ikke faglig kvalitet. Den tenderer til spildtid”, skriver Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten i sin motivering til forslaget.

Ifølge klfnet’s oplysninger vil SF og R’s ændringsforslag i stedet forpligte Børne- og Ungdomsudvalget på at ”opsamle erfaringer fra skolernes arbejde med organisering og udvikling af arbejdsfællesskabet, herunder forberedelsesarbejdet”. De indsamlede erfaringer skal bruges til ”at udarbejde forslag til, hvordan lærere og pædagogers forberedelsesarbejde kan forbedres”, som det beskrives i forslaget.

LÆS OGSÅ: Fast ramme for individuel forberedelse

For Klaus Mygind er det centralt, at lærernes arbejde tilrettelægges inden for fællesskabets betingelser. ”Folkeskolen skal ligesom andre moderne arbejdspladser være præget af, at medarbejderen har frihed til at tilrettelægge sit arbejde på den bedste måde. Men, udgangspunktet er, at man er der, når der er brug for en”, lyder det fra Klaus Mygind.

I Københavns Lærerforening vækker SF og R’s udmelding stor skuffelse hos formand Jan Trojaborg, som mener, at Klaus Myginds retorik mest af alt lyder som KL’s repræsentanter i 2013.

”Det er ren fatamorgana, som Klaus Mygind ser for sig. Han glemmer jo, at lærerne skal undervise mere – så tiden til den fælles forberedelse er også under pres. Der er måske to lektioner om ugen til at mødes med sit team, resten af tiden er lærerne jo spredt for alle vinde i klasselokalerne, hvor de underviser eller løser andre opgaver”.

12 minutter til individuel forberedelse og efterbehandling 

En del af Enhedslistens motivering af forslaget handler om muligheden for helt eller delvist at suspendere tilstedeværelsespligten, så lærerne selv kan råde over den individuelle forberedelsestid fx ved at lægge forberedelse og efterbehandling af undervisningen hjemme. 

Ifølge Klaus Mygind giver hjemmearbejdsdage god mening i mange sammenhænge, men: ”Det hele skal foregå i en kultur, hvor man hele tiden laver aftaler og er fleksibel i forhold til det kollegiale fællesskab”, forklarer han.

Klaus Mygind nævner blandt andet muligheden for at styrke udviklingen af fællesskaber omkring undervisningens indhold: ”Lad dansklærerne på en årgang have fælles forberedelsestid. Så kan de bruge den fælles og individuelt ud fra situationen. Man kan lave hele forberedelsesdage, hvor nogle andre har eleverne i en meningsfuld aktivitet”.

Mødet i borgerrepræsentationen kan følges via webcam her: Klik her.

Den præmis giver Jan Trojaborg ikke meget for: ”Det er da rigtigt, at man kan inspirere hinanden, og man kan planlægge nogle ting sammen og øge kvaliteten, men det er jo stadigvæk sådan, at læreren i de fleste tilfælde går alene ind i klasselokalet for at undervise. Det er jo en solooptræden! Det hjælper SF’s forslag jo ikke på”, siger Jan Trojaborg og tilføjer:

”Klaus Mygind har jo fuldstændig købt KL’s præmis om, at man ikke må tale om tid. Det er grotesk, for vi ved jo, at skolelederne sidder med deres egne regneark for at få det hele til at gå op. De kalder det ’grøn’, ’gul’, ’rød’ eller andre kreative omskrivninger af tid. Det er jo helt absurd”, lyder det fra Jan Trojaborg, der henviser til det moderne arbejdsmarked, som ikke er bange for at tale om tid.

Klfnet.dk følger fredag op på resultatet af afstemningen i Borgerrepræsentationen.

Enhedslistens forslag er på BR’s dagsorden i aften som punkt nr. 23. Desværre er forslaget forsvundet fra Københavns Kommunes oprindelige link og er ikke lige til at finde! 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lars Bechager | 12. februar 2016 KL. 21:11

Man kan dårligt anklage Klaus Mygind for at lefle for tidligere kernevælgere med den indstilling. De to forslag, han stiller, minder om de løse hensigtserklæringer i Bilag 1.1, som er upræcise og meget lidt forpligtende. ”… opsamler erfaringer fra skolernes arbejde med organisering og udvikling af arbejdsfællesskabet, herunder forberedelsesarbejdet..”


Jeg skulle mene, at der allerede er rigeligt med erfaringer, som kan påvise, at det lærerne mangler er tid til forberedelse mm., og vi kan faktisk ikke vente på, at kommunalpolitikere ”samler erfaringer”, hvis vi ønsker at beholde de mange kompetente lærere, som til trods for forringede arbejdsvilkår og arbejdsmiljø er blevet i det københavnske skolevæsen.

Tomas Hansen | 12. februar 2016 KL. 06:30

Øget samarbejde? Hvornår skal det være Mygind?


Skal det være i de der måske 5 timer en lærer har på en uge? Hvordan forestiller du dig, en lærer, f.ex din dansklærer, der er på 2 årgange, skal kunne samarbejde med 2 årgangsteams dansklærer, i de 5 timer om ugen? Alene det skematekniske vil gøre det umuligt, med mindre du mener det skal foregå efter "skoletid".


Plus hele din præmis om det der forkromede store fællesskab ikke holder, som det bliver påpeget er lærerjobbet et solojob, du kan ikke, hvis du skal være autentisk bare bruge andres forberedelse, du kan trække nogen fælles linier, men i første og sidste ende, ER det dit eget arbejde du skal stå på mål med, gør du andet, bliver du aldrig andet end en bleg kopi - det ved alle der har været lærere.


Fortæl os nu bare hvor meget tid en dansk eller matematiklektion skal have i forberedelse, når du nu gerne vil tale tid og ikke har købt KL's præmis.


Du må også gerne fortælle hvordan jeg i et arbejdssamarbejde retter mine elevers problemregninger? Eller hvordan an humanist får rettet stile?


Erkend nu bare, at lærerne, der rent faktisk dem som ved mest om deres arbejde og hvilke arbejdsmetoder, der rent faktisk virker bedst.

Niels Chr Sauer | 11. februar 2016 KL. 23:01

Hvorfor vil Klaus Mygind ikke vise lærerne den tillid, at de selv kan finde ud af at disponere deres forberedelsestid uden løftede pegefingre fra ham?

Klaus Mygind | 11. februar 2016 KL. 21:27

I Det er helt forkert at jeg støtter KLs linje lukkethed, at man ikke må tale om tid. Tid er ressourcer og enhver opgave skal man selvfølgelig vurdere hvor meget tid der skal bruges og det aftales på skolen og det skal der være åbenhed om i lighed med åbenhed om løn.

Jeg mener, at der er store udfordringer i læreres og pædagoger forberedelsestid. Jeg støtter ikke øget individualisering, men mere samarbejde og at man har en samlet mængde forberedelsestid, som tilrettelægges af medarbejderne og ledelse. Det forslag jeg stillede lød således:

1. At Børne- og Ungdomsudvalget opsamler erfaringer fra skolernes arbejde med organisering og udvikling af arbejdsfællesskabet, herunder forberedelsesarbejdet, og udarbejder forslag til, hvordan lærere og pædagogers forberedelsesarbejde kan forbedres indenfor folkeskolereformens rammer


2. At medarbejderne i København inddrages i arbejdet, og at der udarbejdes budgetnotater for de forslag, der har økonomiske konsekvenser.