Så skal der stemmes om OK18-resultatet

Overenskomstresultatet gav ikke en arbejdstidsaftale, men en kommision, der skal se på problemer og løsninger i folkeskolen frem mod en ny overenskomst. Det er dog ikke en syltekrukke lærerne har fået, vurderer Lars Sørensen i sit blogindlæg og begrunder hvorfor. Læs med.

Formandens blog | Af: Lars Sørensen 23. maj 2018

Vi har brug for, at alle medlemmer aktivt tager stilling til OK-resultatet. Det er kun et ja eller nej, der tæller. KLF’s bestyrelse har givet deres begrundelser for et ja eller nej på KLFnet.dk, vi har afholdt stormøde for tillidsrepræsentanterne, et medlemsmøde i foreningens hus og flere møder ude på skolerne. Dermed kan alle medlemmer af Københavns Lærerforening stemme om OK18 på et oplyst grundlag.

Med overenskomstresultatet fik vi ikke en arbejdstidsaftale, men i stedet en kommission. Det ser jeg dog ikke som en syltekrukke. Jeg tror på, at et kommisionsarbejde kan give et fælles billede af problemer og løsninger i folkeskolen, og dermed bane vejen for en forhandlingsløsning på vores arbejdstid.

Med OK18-aftalen er parterne forpligtet til realitetsforhandlinger med udgangspunkt i kommissionens afdækning og anbefalinger, og det angiver retningen for en arbejdstidsaftale ved OK21. 

Jeg tror faktisk på KL, når den nye formand Jacob Bundsgård (S) melder ud, at det er undervisningen, der skal tilbage i centrum, ikke læring, og at vi har brug for et opgør med initiativer af tvivlsom forskningsmæssig ’ophæng’.

KL er med kommissionsarbejdet trådt ud af regeringens skygge og markerer tydeligt, at KL er parat til at tage ledelse på folkeskolen. Det er en melding, jeg længe har savnet.

DLF og KL er enige om, at der er store problemer med at rekruttere og fastholde lærere, at der er brug for at sikre nyuddannede en god start på lærerlivet, at der er brug for at fokusere på kerneopgaven og et godt forældresamarbejde og på at bekæmpe overstyring og bureaukrati.  

Hvis jeg får ret i mine antagelser og vurderinger af situationen, får parterne – hvis der stemmes ja til resultatet – en fælles opgave med at presse regeringen så arbejdstidsændringer også medfører, at vi tildeles en tilstrækkelig økonomi til at gennemføre disse.

Til sidst vil jeg sige, at uanset resultatet af OK-afstemningen, så vil der fortsat være et stort arbejde for KLF i København med at styrke folkeskolens position, som det naturlige førstevalg for forældre, elever og ansatte.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Monica Edelmann | 25. maj 2018 KL. 09:43

Jeg ser kommissionen som en syltekrukke, og håber på en høj stemmeprocent. Enig med formanden i, at vi har brug for medlemmer, der tager aktivt stilling. SÅ - lad os bruge vores demokratiske ret.