S: Der skal skæres ned på opgaverne til skolelederne

Forvaltningen skal sende færre opgaver ud til skolelederne i ugepakken, så der bliver mindre administration og mere tid til ledelse i det daglige. Sådan lyder et forslag fra Socialdemokraterne til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i dag.

Nyhed | Af: Hanne Hellisen 26. april 2017

Administration og afrapportering fylder meget i de københavnske folkeskoler, men måske er der nogle af forvaltningens opgaver til skolelederne, der kan udelades. Det er i hvert fald ønsket fra Socialdemokraterne, når der i dag er møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

Her fremlægger børne- og ungdomsordfører Jonas Bjørn Jensen (S) et forslag om, at politikerne skal have en oversigt over indholdet af ugepakkerne til byens skoleledere samt forslag fra forvaltningen til hvilke elementer, der kan udelades.

”Vi hører fra både lærere og skoleledere, at der er et stort administrativt pres på skolerne. Vi har prøvet at finde ud af, hvad det går ud på, og der er der blandt andet de her ugepakker, som skolelederne får,” forklarer Jonas Bjørn Jensen.

Der er blevet fyldt på med opgaver

Ugepakkerne er en ugentlig mail fra Børne- og Ungdomsforvaltningen med orienteringer og opgaver til skolelederne. Ugepakkerne blev oprettet for at samle alle henvendelserne til skolerne, så de kun får én om ugen. Men ifølge Jonas Bjørn Jensen er der også noget voldsomt i, at skolerne ugentligt får en stor pakke med ting, som de skal forholde sig til, svare på og vende tilbage med, og han mener, at der med fordel kan ryddes op.

”Vi ønsker at rydde op i ugepakkerne og se på, hvad det egentlig er, der går ud til skolerne. Sender vi ting ud til skolerne, som vi ikke behøves at få svar eller tilbagemeldinger på? Det vil jeg tro, for vi har fyldt på med krav til skolerne igennem længere tid. Jeg tror, at tiden nu er kommet til at få ryddet op i det,” forklarer han om baggrunden for forslaget.

Jonas Bjørn Jensen understreger, at oprydningen ikke er en spareøvelse, men at det handler om at skabe mere tid og plads til faglig ledelse på skolerne. Forslaget om en gennemgang og oprydning i ugepakkerne møder ifølge socialdemokraten bred politisk opbakning i udvalget.

”Lederne skal have mere tid til det, de rent faktisk er sat i verden for nemlig at lede skolen og lærerne fagligt. Hvis skolerne godt kan finde ud af det, så skal vi ikke gå og spørge dem om alt muligt og blande os. Men der vil være nogle skoler, hvor tingene ikke helt kører, som de skal, og der har vi nogle greb, som vi kan bruge, med faglige eller økonomiske handleplaner. Vi skal trække vejret lidt dybere på rådhuset og ikke følge ligeså meget med i hvad der foregår, som vi gør i dag,” uddyber han.

Lederne skal være tilgængelige

Næstformand i Københavns Lærerforening, Lars Sørensen, mener, at det er en god ide at få ryddet op i ugepakkernes opgavemængde. Han hører også nemlig også fra lærerne, at lederne kan være svære at få fat på, fordi der er mange administrative opgaver.

”Det vil være rigtig rart, hvis lederne får mere plads til personaleledelse og på den måde kommer lidt væk fra regnearkene og al den administration og indrapportering, der skal ske. Det er ikke alt, der er decideret nødvendigt, og der er det godt at få kigget på det,” siger han.

Lars Sørensen peger på, at der i ugepakkerne både ligger en masse orientering, men også en del ting, der skal rapporteres tilbage på til forvaltningen. Disse pakker er således meget omfattende og lægger beslag på ledernes tid.

”Lederne er pressede på arbejdsopgaver, og der er samtidig en forventning fra lærerne om, man har en tilgængelig leder. Det er både for at kunne snakke om, hvordan det fungerer som ny lærer, men også de erfarne lærere kan stå med konkrete problemer og have brug for et svar fra en ledelse. Der er det rigtig vigtigt, at lederne er tilgængelige, og det er de ikke, hvis mængden af opgaver er al for stor og uoverskuelig,” siger Lars Sørensen.

Såfremt forslaget går igennem, håber Jonas Bjørn Jensen, at politikerne kan nå at få en oversigt over omfanget i ugepakkerne inden sommerferien.

Forslaget i sin helhed:

Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at fremlægge en oversigt over indholdet af ugepakkerne til byens skoleledere samt at udarbejde forslag til, hvilke elementer i ugepakkerne, der kan udelades for at skabe større rum for faglighed og ledelse i det daglige.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.