Røgfri Skoletid

Ingen rygning i skoletiden uanset hvor du opholder dig. Fra årsskiftet rykkede tobaksbekæmpelsen blandt københavnske skoleelever fra henstillinger til forbud og sanktioner.

Nyhed | Af: Peter Garde 21. januar 2019
De to borgmestre Sisse Marie Welling og Jesper Christensen blev interviewet af elever fra 7. klasse. Foto: Peter Garde
De to borgmestre Sisse Marie Welling og Jesper Christensen blev interviewet af elever fra 7. klasse. Foto: Peter Garde

Rygning er en skodlast. Den er ekstremt sundhedsskadelig, den stinker, den er dyr, og den er ubehagelig for omgivelserne. Det blev slået fast forleden dag, da Københavns Kommune inviterede 200 elever fra 7. klasserne på Højdevangens Skole til kick off på projekt ’Røgfri Skoletid’.

Siden 2007 har der været rygeforbud på de københavnske folkeskoler, men fra nu er forbuddet udvidet til også at gælde på ture i kiosken, på lejrskoler, ekskursioner og andre steder, hvor eleverne er uden for skolens matrikel, men stadig i dens varetægt.

Sanktionspolitik inden 1. marts 

Lidt usædvanligt for en nystartet kampagne blev der fra første dag snakket om sanktioner, når / hvis forbuddet skulle blive overtrådt. Den diskussion skal føres på den enkelte skole, hvor elever, lærere, ledelse, forældre og skolebestyrelse skal inddrages. Allerede inden 1. marts skal alle skoler have vedtaget en politik for håndhævelsen af Røgfri Skoletid.

En årsag til at bekæmpelsen af rygning får en mere håndfast profil på skolerne er, at der er registreret en stigende antal rygere blandt unge. Og netop ungdomsårene i folkeskolens ældste klasser og de første år på ungdomsuddannelserne er vigtige, når den enkelte unge vælger røg eller røgfri.

Beslutningen om Røgfri Skoletid er truffet af et bredt flertal i Børne- og Ungdomsudvalget, og kampagnen sker i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Foto: Peter Garde
Foto: Peter Garde

Nul røg på Sundbyvester Plads

Skoleleder Tobias Malmgren tog fra starten fat om nældens rod og henvendte sig direkte til sine 200 elever fra 7. klasserne:

”Fra nu er det no go at tænde en smøg i skoletiden, det gælder også ved kiosken nede på Sundbyvester Plads. Nu er der absolut ingen røg, for det handler om at leve et sundt og langt liv. I ved jo godt, at det er usundt at ryge. Og husk, vi er selv ansvarlige for vores liv. Det er nemt at ryge, men vi skal lære at sige nej. Som skole vil vi gerne hjælpe jer, men det er jeres eget valg.”

Skolelederen præsenterede derefter elevrådsformand Michael og næstforkvinde Helene, der interviewede de to tilstedeværende borgmestre, børne og ungdommens Jesper Christensen og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. De kom godt omkring i emnet, men hvad stiller man egentlig op med det, når løsningen er så snublende nær?

Elever interviewer borgmestre

Borgmestrene fremhævede, at samtalen er vigtig både på skolen, hjemme og sammen med vennerne. Og forbuddet er lavet for at gøre det nemmere at sige nej til røgen. Forældrenes holdning spiller en stor rolle, og deres funktion som rollemodeller har stor betydning, for hvis det er cool at ryge hjemme, så er slaget muligvis tabt. For dem der allerede er begyndt, handler det om at bryde vaner – i stedet for at ryge sammen, må man finde på noget andet at lave sammen. 

Jesper Christensen: ”I lærer en masse i skolen, og I bliver superdygtige fagligt og socialt. Men I skal ikke også lære at ryge.” Og Sisse Marie Welling tilstod, at hun er tidligere ryger: ”Jeg holdt op for fem år siden. Og på min arbejdsplads på Rådhuset hjælper vi de ansatte med at holde op med at ryge, for der er rygeforbud.”

Problematikken med at vælge selv, modstå gruppepres og tage ansvar for egne handlinger holdt samfundsdebattøren Mazen Ismail et levende oplæg om. Som tidligere flygtning fra Mellemøsten havde han mødt mange udfordringer og svære valg. Det lykkedes ham at holde den krævende forsamling af 7. klasse-tilhørere i sin hule hånd i tyve minutter samtidig med, at han fik understreget sine pointer, ved at aktivere nogle af eleverne undervejs. Det var ret flot gået.

Flere begynder at ryge

Niels Them Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, var med på Højdevangens Skole, og han havde kun anerkendende ord om Røgfri Skoletid:

”Det er meget glædeligt, at Københavns Kommune nu har tilsluttet sig den stigende gruppe af kommuner, der indfører røgfri skoletid. Det er en meget vigtig beslutning, hvis vi sammen skal nå målet om en røgfri fremtid i 2030.”

Niels Them Kjær lagde vægt på, at det er i ungdomsårene, at der er stor risiko for, at mennesker vælger at begynde at ryge, og en stor del af dem, der gør det, har netop taget den første smøg i deres skoletid.

Strømninger vi ikke helt kan gennemskue

Om baggrunden for at Børne- og Ungdomsudvalget har valgt at sætte kampagnen om Røgfri Skoletid i gang, fremhæver BU-borgmester Jesper Christensen det bekymrende i, at tilsyneladende flere unge begynder at ryge:

”Kurven er heldigvis gået den rigtige vej i en årrække, men nu ser den ud til at flade ud eller gå den forkerte vej.  Vi ved, at rygevanerne lægges i de unge år. Selv om vi har undervist i (ikke)rygning i mange år, så har det nok også noget med mode og strømninger i samfundet at gøre. Der er nogle bevægelser, hvis årsag vi ikke helt kan gennemskue.”

”Jeg tror blandt andet, at der ligger en higen efter fællesskab bag rygningen, og det har en smitteeffekt, så det breder sig.”

På spørgsmålet om sanktioner og deres slagfærdighed fremhæver Jesper Christensen, at det her først og fremmest drejer sig om en kulturforandring:

”Det her bliver ikke drevet af sanktioner, men af fællesskaber og en enighed om, at vi skal gøre, hvad vi kan for at komme i mål med at stoppe rygning. Men det er klart, at folk spørger, hvad vil i nu gøre, hvis nogen bryder reglerne. Det skal de snakke om ude på skolerne.”

Tiden til at snakke om røg? 

Den snak om rygning, der nok er grundlaget for de kommende bestræbelser for Røgfri Skoletid, medgiver borgmesteren kan være tidkrævende, og hvor er det lærerne skal finde tid til det? Jesper Christensen:

”Jeg forestiller mig jo ikke, at lærerne skal cykle rundt i kvarteret i det lange frikvarter og lede efter elever, der gør noget, de ikke må. Det her handler om kultur og sammenhold, og hvordan vi kan  ruste eleverne. Jeg oplever, at vores børn er gode til at tale om svære ting. Det er den power i moderne unge, vi skal bruge til, at de også hjælper hinanden.”

FAKTA

Siden 1. januar i år har det været forbudt for elever på de københavnske folkeskoler at ryge i skoletiden. Også når de opholder sig uden for skolen.

Senest 1. marts i år skal skolerne have fastlagt, hvordan Røgfri skole håndhæves, og hvilke sanktioner skolen vil anvende ved en evt. overtrædelse.

Elever, lærere, og forældre inddrages i arbejdet med at beslutte, hvordan reglerne skal håndhæves.

Københavns Kommune tilbyder hjælp til processen i skolebestyrelsen og på skolen generelt.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse (2017) viser, at 82 procent af eleverne i grundskolen synes, at det er en god idé at gøre skolerne røgfri.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.