Rettidig omhu nu

"I Sverige mangler nu over 60.000 lærere. Det er en konsekvens af markante forringelser af arbejdsvilkårene. Her på den anden side af sundet kopieres forringelserne og proletariseringen af lærerprofessionen blindt med rekrutteringsproblemer som en alvorlig følge."

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 20. april 2016

DLF har i perioden fra november 2015 til januar 2016 gennemført en benchmarking af arbejdsforholdene på landets skoler. Benchmarkingen opererer med i alt 94 kommuner, da de små ø-kommuner ikke er medtaget. Resultaterne sammenholder og sammenligner medlemmernes vurdering på otte parametre. For hver af de otte parameter er kommunen tildelt en score. En score på 94 betyder, at det er den kommune, hvor medlemmernes vurdering af forholdene har været mest negativ. En score 1 er den kommune, hvor medlemmernes vurdering har været mest positiv. Undersøgelsen er derfor også en rangering af de forskellige kommuner både samlet set og inden for de forskellige parametre.

De otte parametre er:

- Vurdering af det samlede skoletilbud, som eleverne får på din skole.

- Muligheden for den nødvendige støtte til børn med særlige behov

- Det psykiske arbejdsmiljø

- Tilstrækkelig tid til forberedelse af undervisningen

- Stress. Andel, der har svaret ”Virkelig meget” og ”Ret meget”

- Overvejelser om at søge job i en anden kommune

- Overvejelser om at forlade faget.

- Tilfredshed alt i alt med at være lærer/børnehaveklasselærer

I København har ca. 1/3 af vores aktive medlemmer deltaget, hvorfor resultaterne må anses for valide. København placerer sig på en yderst forstemmende plads nr. 80.

På parametre, hvor det ser særligt fælt ud i København kan følgende fremhæves: Støtte til børn med særlige behov, psykisk arbejdsmiljø, stress samt tid til forberedelse. Endnu mere ildevarslende ser det ud, når det gælder andelen af medlemmer, som overvejer at søge job i en anden kommune eller helt at forlade faget.

Undersøgelsen viser med al tydelighed at kommuner, der har indgået fornuftige aftaler med den lokale kreds om arbejdstid/vilkår, scorer højst.

Brøndby klarer sig bedst i undersøgelsen efterfulgt af Lyngby-Taarbæk på en 2. plads. Hvidovre er på en 4. plads og Furesø på en 14. plads. Kun 3 omegnskommuner scorer lavere end København, nemlig Vallensbæk. Tårnby og Glostrup!

I Sverige mangler nu over 60.000 lærere. Det er en konsekvens af markante forringelser af arbejdsvilkårene. Her på den anden side af sundet kopieres forringelserne og proletariseringen af lærerprofessionen blindt med rekrutteringsproblemer som en alvorlig følge. 

Bedre sent end aldrig har BR som bekendt besluttet, at der skal forhandles en aftale på arbejdstid/vilkår for lærere og børnehaveklasseledere i KBH. Vi har forberedt vores udspil meget grundigt og presset på, for at komme i gang, fordi planlægningen af kommende skoleår er i fuld sving. Situationens alvor taget i betragtning synes jeg ærlig talt, det går noget trægt, men det er for tidligt at spå om udfaldet. Vi går målrettet efter en bæredygtig aftale, men velvidende at en aftale ikke fjerner de helt centrale problemer med for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed, manglende prioriteringer og ikke mindst de mangeårige, gentagne besparelser på skolernes drift. Rettidig omhu er påkrævet nu!

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.