Radikalisering og forebyggelse

Borgernære medarbejdere i den københavnske asfaltjungle delte erfaringer og gode ideer til deres faglige indsats. Blandt de mange gode indlæg og kommentarer var der en spændende beskrivelse af projekt ’Ung til ung’ på Tingbjerg Skole.

Nyhed | Af: Peter Garde 19. oktober 2015
Tülinay Ünkap er lærer og SSP-repræsentant på Tingbjerg Skole. Foto: Peter Garde
Tülinay Ünkap er lærer og SSP-repræsentant på Tingbjerg Skole. Foto: Peter Garde

Der var fokus på unge og utilpassede unge, der mere føler sig som modborgere end medborgere ved en konference for lærere, pædagoger, gadeplansmedarbejdere, socialrådgivere, politifolk og klub- og kulturhusmedarbejdere. Formålet med konferencen var at dele viden om årsagen til, at unge bliver kriminelle eller radikaliserede og få erfaringerne og de gode initiativer fortalt og gjort til fælles viden.

Meget af indsatsen drejer sig om, hvordan de kommunale medarbejdere bliver bedre til at arbejde sammen med både de unge og med deres faglige kolleger rundt om i kommunen. Derfor var der blandt andet indlæg fra forskellige medarbejdergrupper med deres praktiske erfaringer. Sociolog Aydin Soei fortalte om baggrunden for, at manglende integration medfører kriminalitet eller radikalisering som modsvar på samfundets tilbud til de unge. Og der var en runde med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne og en paneldebat med blandt andre tre københavnske borgmestre.

Vellykket initiativ på Tingbjerg Skole 

’Ung til ung’ er temaet for en indsats, som Tingbjerg Skole har haft held med. Tülinay Ünkap, der er lærer og SSP-medarbejder på skolen, fortalte, at de uddanner eleverne i 7. klasse til ambassadører for et emne, der kalder på forståelse og ny indsigt. Eleverne får to dages uddannelse af folk fra kommunens kriminalpræventive sektion, og på tredjedagen skal 7. klasseeleverne holde oplæg for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Forældrene bliver også inddraget, og det skriftlige materiale bliver oversat til flere sprog. 

Socialborgmester Jesper Christensen og Aydin Soei (th.). Foto: Peter Garde
Socialborgmester Jesper Christensen og Aydin Soei (th.). Foto: Peter Garde

”Med overskriften ’Det gode valg’ har Tingbjerg Skole vendt retorikken på hovedet. I stedet for at gå rundt og sige ’det må du ikke’, og ’det må du ikke’, siger vi, ’hvordan træffer du det gode valg’,” fortalte Tülinay Ünkap.

Vej til erkendelse

På Tingbjerg Skole har der været fokus på fire temaer, hvor også eksterne medarbejdergrupper i kommunen har deltaget i undervisningen, om indbrud, grupperinger, førstehjælp & brandsikkerhed og sociale medier.

Indbrud har ind imellem været et temmelig belastende problem i området og svære at opklare, for den der åbner munden, bliver straks stemplet som stikker.

”Vi har prøvet at vende problematikken, så de unge selv prøvede at opleve, hvordan det er at være udsat for et indbrud og få stjålet eller ødelagt sine ting. Også stikker-mentaliteten har vi vendt til, hvordan man kan hjælpe andre, og hvor dejligt det er selv at få hjælp, når man har brug for det efter et indbrud”, fortalte Tülinay Ünkap.

Mens en gruppe unge var på en lejrskoletur, iscenesatte de voksne et indbrud, hvor de raserede elevernes klasseværelse, fjernede tasker, ting og sager, væltede borde og smadrede nogle ting. Alt var kaos, da eleverne kom hjem, og de var af hjertet oprørte. Det vrimlede med politifolk og der var lavet afspærringer. Hvem har gjort det?, var elevernes øjeblikkelige spørgsmål.

Lærerne sagde, at det måske kunne ses på skolens overvågningsbilleder, og de gik straks i gang med at se billederne igennem. Her så man en skummel fyr med hue ned i panden, stor skovmandsskjorte, ubarberet og en rygsæk på ryggen. Ham kendte lærerne godt, for han er SSP-chef i København, men de ville ikke sige, hvem han var, for de ville ikke være stikkere(!).

Nogle elever græd og var fortvivlede – og så gik lærerne til bekendelse. I den efterfølgende snak var eleverne meget motiverede for at reflektere over stikkerbegrebet.

Brandmand i Tingbjerg

Når der er opstået brande i bydelen, har det somme tider været en blandet fornøjelse at være brandmand, for de har været udsat for stenkast, når de kom for at slukke ilden. Der blev derfor lavet nogle forsøg med, at de unge skulle møde personen inde bag uniformen og hjelmen. De unge blev inviteret med på lejrskole og fik undervisning i brandsikkerhed, og efterfølgende skulle de holde oplæg for deres yngre elever.

Når de unge fortæller om ansvarlighed i forhold til brand og brandfolk, så bliver deres yngre kammerater vældig meget mere lydhøre, end hvis det er en lærer, der fortæller. Også brandfolkenes besøg på skolen, hvor der blev afholdt beredskabsdag med deltagelse af brandbiler og udstyr, gjorde indtryk.

Sociale medier

Kendskabet til sociale medier er ofte begrænset hos både elever og forældre, og mange konflikter har deres oprindelse her. De håndholdte apparater skaber somme tider en fiktiv virkelighed for brugerne. Derfor underviser lærerne i ’sociale overdrivelser’ og ’flertalsmisforståelser’ for at bringe noget realisme ind i de unges virkelighedsopfattelse.

”Vi kalder den ’ung til ung-metoden’, når vi lader de store elever undervise de yngre i de her emner, og vi har tænkt os at fortsætte, for det er en stor succes. Nu er metoden udbredt til 6 skoler i Brønshøj-Husum”, kunne lærer Tülinay Ünkap fra Tingbjerg Skole berette.

Konferencen var arrangeret af KFF, København og Frederiksberg Fællesrepræsentation, der omfatter alle kommunalt ansatte i København og Frederiksberg kommuner. Formandsskabet går på skift et år ad gangen, i år er Jan Trojaborg, KLF, formand og sidste år var det Britt Pedersen, LFS. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.