Radikale vil have københavnsk lokalaftale

Forud for morgendagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget har Radikale stillet et forslag, som skal pålægge forvaltningen at indgå en lokalaftale med KLF. Jan Trojaborg er positiv over for forslaget.

Nyhed | Af: Jennifer Jensen 08. marts 2016

For lav trivsel, for højt sygefravær og for store rekrutteringsproblemer. Det er nogle af de begrundelserne for det medlemsforslag, de Radikale i København har stillet til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget i morgen: At kommunen skal indgå en lokalaftale med Københavns Lærerforening.

LÆS OGSÅ: Radikales forslag om lokalaftale mellem BUF og KLF

”Vi ville selvfølgelig ønske, at der var et bedre samarbejde mellem forvaltningen og KLF, så vi ikke ville være nødt til at pålægge forvaltningen at skulle lave en lokalaftale. Det er ikke, fordi vi ikke har tillid til borgmesteren eller forvaltningen i andre sammenhænge, men vi må bare se i øjnene, at der er gået hårknude i situationen i København, så vi ikke længere kan sidde situationen overhøring,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev fra Radikale til klfnet.dk. Hun tilføjer:

”Vi vil gerne give den københavnske folkeskole en ny start, så vi kan få den folkeskole i verdensklasse, vi tror på, vi kan få, og som børnerig kommune har vi en stor forpligtelse til at prioritere området. Det er lærerne, som bærer opgaven, og selvom de i hverdagen har lagt konflikten bag sig, er der en ufleksibilitet, som rammer trivslen og sygefraværet, og derfor kan vi ikke længere se passivt til. Der er brug for samarbejde mellem forvaltningen og Københavns Lærerforening.”

KLF: Tillidsrepræsentanten skal inddrages

I KLF er formand Jan Trojaborg positivt indstillet over for forslaget fra de Radikale. Det skyldes også, at partiet anerkender, at der skal gøres noget ved folkeskolens problemer.

”En lokalaftale sender et vigtigt signal, fordi det netop er en aftale, ikke en forståelse. På den måde forpligter det også mere. Så det er naturligvis positivt, at de Radikale ønsker en lokalaftale for de københavnske lærere,” siger han.

LÆS OGSÅ: Forvaltningens notat til de Radikales forslag

Dog er der en vigtig detalje, som er nødvendig for, at KLF vil bakke op om forslaget, fastslår formanden: Tillidsrepræsentanten skal inddrages, når og hvis dele af en kommunal aftale uddelegeres til aftale på skolerne.

”Det følger af 'Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler' indgået mellem KL og KTO, at det er parterne, der indgår aftalen. Det betyder, at Børne- og Ungdomsforvaltningen og KLF kan uddelegere noget beslutningskompetence til skoleledelsen og tillidsrepræsentanten. Derfor skal det være skrevet ind i lokalaftalen, at tillidsrepræsentanten skal tilslutte sig en aftale på skoleniveau", siger han og tilføjer:

”Ved at inddrage tillidsrepræsentanten får skolerne både bedre løsninger og større opslutning. Vi har mange års erfaring for, at ledelserne og TR'erne sagtens kan blive enige om beslutninger for de enkelte skoler med hensyn til lokalløn, så vi mener også, det kan lade sig gøre for eksempel med dele af en lokalaftale.”

Klfnet.dk følger op på sagen efter mødet i Børne- og Ungdomsudvalget i morgen. I forvaltningens notat fremgår det, at hvis forslaget vedtages i BUU, skal det anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, da BR tidligere har afvist lignende forslag.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.