Projekt skal lette matematikfagligt chok

For mange elever oplever et fagligt chok, når de skifter 9. klasses matematikken ud med gymnasiet. Et samarbejdsprojekt mellem københavnske folkeskoler, Gefion Gymnasium og UCC skal gøre overgangen lettere.

Udefra | Af: Jennifer Jensen 08. april 2016

25 københavnske folkeskoler samarbejder i øjeblikket med Professionshøjskolen UCC og matematiklærere fra Gefion Gymnasium om projektet Matematikbroen, som skal skabe bedre sammenhæng mellem matematikundervisningen i 9. klasse og 1.g.

Projektet løber over dette skoleår, hvor i alt 55 matematiklærere fra de 25 folkeskoler er med til at dele viden, diskutere og observere både hinandens og gymnasielæreres matematikundervisning. Alt sammen for at udvikle et nyt materiale, som kan være med til at bløde op på det store faglige hop i matematik, mange elever kan opleve, når de kommer i gymnasiet efter 9. klasse, skriver UCC i en pressemeddelelse.

En af de deltagende matematiklærere er Mohamed Sliai fra Tagensbo Skole. Han er glad for at deltage i projektet.

”Projektet kan hjælpe os til at udvikle elevernes præstationer. Jeg har allerede ændret min praksis på flere områder, fordi jeg har fået viden og værktøjer til en undervisning, som leder mere direkte til den undervisning, mine elever møder i gymnasiet,” siger han og tilføjer:

”Jeg har haft stor glæde af at observere undervisningen i gymnasiet og af at tale matematik med andre folkeskolelærere og med gymnasielærerne. Det materiale, vi sammen har udviklet, giver god inspiration til min undervisning.” 

Gevinst for både folkeskole og gymnasium

Birgitte Erskov Halland underviser i matematik på Gefion Gymnasium. Også hun er glad for projektet, og den udfordring, det skal gøre op med, kan hun bestemt genkende:

”Der er ingen tvivl om, at matematikfaget volder mange 1.g.’ere vanskeligheder. Det er et problem, fordi de får svært ved at indhente det faglige, hvilket kan give dem et knæk,” siger hun.

Hun mener, det er relevant at samarbejde med folkeskolelærerne om en bedre overgang, så undervisningen hænger mere sammen mellem folkeskole og gymnasium.

”Det er oplagt, at folkeskole og gymnasium kender hinandens virkeligheder og påvirker hinandens måde at undervise og styrke eleverne fagligt. Så kan jeg så at sige overtage, hvor 9. klasse slap,” siger Birgitte Erskov Halland.

Professionshøjskolen UCC har blandt andet bidraget til udarbejdelse af et nyt undervisningsmateriale, som lærerne afprøver frem til april. Thomas Kaas er lektor på UCC’s Læreruddannelse og deltager i projektgruppen for Matematikbroen. Han forklarer baggrunden for projektet:

”Mange elever får et stort, fagligt chok i matematik, når de skifter 9. klasse ud med gymnasiet. De oplever matematik som et helt anderledes fag i 1.g, end det var i folkeskolen, og overgangen kan være frustrerende for både elever og lærere,” siger han og uddyber:

”Blandt andet volder algebra og matematisk modellering eleverne vanskeligheder. De undervises i de to fagområder begge steder, men ud fra hver sin praksis. Matematikbroen handler om at skabe bedre sammenhæng til gavn for elevernes overgang til og faglige udbytte i gymnasiet.” 

Fakta om Matematikbroen

Projektet Matematikbroen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og foregår i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Silkeborg Kommune, Gefion Gymnasium, Silkeborg Gymnasium og Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.