Politikere til specialskolerne: Der kommer ikke flere besparelser

Selvom politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget kan genkende det billede, specialskolernes tillidsfolk tegner af de gentagne besparelsers store konsekvenser for kvaliteten, er det svært at prioritere området, når kommunens økonomi generelt er under pres. Smertegrænsen er nået, mener Enhedslisten – og Socialdemokraterne understreger, at der ikke bliver sparet yderligere i 2017.

Nyhed | Af: Jennifer Jensen 10. juni 2016

Redigeret: Af den oprindelige artikel fremgik det, at Enhedslisten ikke var med i forhandlingerne forud for budget 2016. Dette er således ikke tilfældet. Enhedslisten endte med ikke at være med i forliget.

Politikerne i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg modtog i starten af maj et brev fra tillidsfolkene på de københavnske specialskoler, som advarede om det voldsomme pres på elever, ansatte og kvalitet, de seneste fem års besparelser har ført til.

Enkelte af politikerne har svaret på brevet, fortæller tillidsfolkene fra Fensmarkskolen, som Klfnet tidligere har talt med – herunder Enhedslistens medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Gorm Anker Gunnarsen. Til Klfnet fortæller han, at han sagtens kan genkende den problematik, tillidsrepræsentanterne rejser i deres brev. 

LÆS OGSÅ: Åbent brev fra specialskolerne: Stop besparelserne!

”Jeg har hørt fra både lærere og forældre, at de københavnske skoler – og særligt specialskolerne – har været udsat for nogle voldsomme omstillinger, som presser skolerne. Det gør mig bekymret, for specialskolerne må aldrig blive et rent pasningstilbud. Der skal være faglige og pædagogiske udviklingsmål, for alle elever har krav på en ordentlig skolegang,” siger han.

Derfor mener han også, det helt grundlæggende er den forkerte vej at gå, når antallet af faglærte medarbejdere falder, mens flere ufaglærte kommer til. En virkelighed, specialskoletillidsfolkene beskriver i deres brev, hvor de blandt andet fortæller, at skolerne i stigende grad ansætter pædagogmedhjælpere på grund af besparelser. 

Enhedslisten: Prioriteringen skal genovervejes

Gorm Anker Gunnarsen mener, der er behov for en politisk diskussion af, hvorvidt kommunekassens midler bliver prioriteret rigtigt, når der kommer så kraftige advarsler fra praksis om, at kvaliteten ikke kan opretholdes. 

”En af hovedårsagerne til, at Enhedslisten ikke var med i budgetforliget for 2016, var, at specialområdet ikke fik det løft, det har behov for. Vi fremlagde et – ret beskedent – forslag til et samlet løft på cirka otte stillinger, men det fik ikke medhold,” forklarer han. 

LÆS OGSÅ: Specialskoletillidsfolk: "Nu er det slut med at tie"

Men det har ikke fået partiet til at give op i kampen for specialskolerne, understreger Gorm Anker Gunnarsen:

”Vi arbejder på at få flere partier til at melde forpligtende ud overfor specialskoleområdet, for det skal prioriteres. Vi kan ikke blive ved med at ignorere de udfordringer, besparelserne giver for det faglige og pædagogiske niveau på skolerne. Smertegrænsen er nået nu – det vil vi gerne sende et klart signal om, og vi håber, andre af partierne vil være med os i kampen.” 

”Brandærgerlige besparelser”

Hos Socialdemokraterne kan medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Jonas Bjørn Jensen også genkende den virkelighed, specialskolernes tillidsfolk advarer om. 

”Argumenterne kender vi godt – vi hører over hele linjen, at der er pres på. Men vi skal jo levere indenfor de rammer, der er, og derfor har specialskolerne altså måttet holde for, præcis ligesom fritidshjemmene, de almene folkeskoler og andre,” siger Jonas Bjørn Jensen, som fortsætter: 

”Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at det er brandærgerligt, at vi er nødt til at skære ind til benet, for når den rammer den faglige kvalitet, giver det også dårligere tilbud. Og jeg tror ikke på, der kan laves intelligente besparelser, når det er i den størrelsesorden, vi har skullet spare.”

Socialdemokraterne: Der kommer ikke besparelser i 2017

Han fortæller, at politikerne har forsøgt at friholde medarbejderne mest muligt, blandt andet ved også at spare i centraladministrationen, på ledelsesniveau og på mursten fremfor hænder. Og han understreger, at han fremover vil være mere opmærksom på specialområdet, efter han har modtaget brevet: 

”Vi prioriterer løbende budgettet, så vi vil selvfølgelig holde mere øje med området efter sådan et opråb, for det gør ondt, at det bliver ramt. Det er godt, de råber det politiske niveau op.”

Og selvom han gerne ville love, at området prioriteres – ligesom Enhedslisten – vil han se dem finde pengene, før han tror på, det kan lade sig gøre med den pressede økonomi, kommunerne er underlagt. 

”Vi har allerede besluttet besparelserne for 2017, og specialområdet skal ikke spare. Det er landet. Jeg ville selvfølgelig ønske, at vi også kunne love at give det et løft – og hvis muligheden opstår, er der ingen tvivl om, at vi ville gøre det. Men der bliver ikke givet ved dørene i kommunaløkonomien for tiden, så jeg vil se Enhedslisten finde pengene, før jeg kan se, at det kan ske.”

Frygten for omprioriteringsbidraget lurer

Men før politikerne kan tale prioritering af det københavnske kommunalbudget, er der én stor uvished, som skal fejes af banen, understreger Jonas Bjørn Jensen: Regeringens omprioriteringsbidrag, som der lige nu forhandles om mellem KL og regeringen. Det var også noget af det, tillidsfolkene advarede imod i deres brev. 

”Jeg sover ikke trygt om natten, for det er lige op over med en aftale. Hvis omprioriteringsbidraget bliver en realitet, vil det ramme børne- og ungeområdet benhårdt, for det er et meget løntungt område, så vi har ikke meget drift at skrue på,” siger han og tilføjer: 

”Derfor vil et eventuelt omprioriteringsbidrag komme til at ramme de varme hænder, som hver dag skaber forandringen for vores børn, så jeg er reelt bekymret.”

Siden artiklen er publiceret på klfnet.dk, har regeringen og KL fastlagt rammerne for kommunernes økonomi i 2017 - herunder er det aftalt, at omprioriteringsbidraget fjernes. Læs mere på politiken.dk her.

Skriftlig kommentar fra børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V)

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev (V), har ikke ønsket at stille op til interview for at forholde sig til det bekymrede brev, specialskoletillidsfolkene har sendt. Hun har i stedet sendt et skriftligt svar til Klfnet:

"Den barske virkelighed er desværre, at kommunerne har færre penge til rådighed end tidligere, det gælder også København og skoleområdet. Derfor er vi hele tiden nødt til at se på, hvordan vi kan få mest muligt for pengene, og når vi kigger på kommuner, der kan sammenlignes med vores forhold, så kan vi se, at deres omkostninger til specialskoler er lavere. Det må kunne lade sig gøre også i København at reducere udgifterne og stadig have gode specialskoler. Men selvfølgelig er det en svær situation pludselig at have færre penge til rådighed, og det kan altså også resultere i en større udskiftning af medarbejdere end normalt. Jeg ved, at lederne på specialskolerne er i fuld gang med at tilpasse skolerne til den nye økonomiske virkelighed, og jeg har en forventning om, at skolerne fortsat kan tilbyde eleverne en god skolegang.”

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Keld Mørch Andersen | 15. juni 2016 KL. 12:15

Det er rart, at Pia Allerslev tager sig tid til at komme med en kommentar. Det illustrerer på fin vis vores pointe, idet svaret kun forholder sig til kvantitet/kroner...og i det øvrige anvender elastiske vendinger som: "en god skolegang" Jeg har dog fuld tillid til, at borgmesteren i realiteten har forstået vores budskab og konstaterer blot, at hun ikke har ønsket at forholde sig til det udadtil.