Plat eller krone?

L409 og udtræksfag er en rigtig farlig cocktail. Skal et prøveresultat ved FSA afhænge af, hvilken skole man går på? Eller skal Københavns Kommunes flotte ord om chancelighed være gældende? Læs Thomas Roy Larsens Synspunkt.

Synspunkt | Af: Thomas Roy Larsen 20. maj 2015

Afgangsprøverne står for døren. Rundt omkring på skolerne løber udskolingslærere forvirrede rundt og håber på, at netop deres leder har økonomi og mulighed for, at de kan levere en afgangsprøve af ordentlig kvalitet. Situationen er nemlig den, at den enkelte skoles økonomi i høj grad har betydning for, hvor velforberedte lærere og elever er til de kommende prøver.

Tidligere år har eleverne frygtet offentliggørelsen af hvilke fag, de skal til afgangsprøve i – altså udover de obligatoriske. I år var eleverne for trætte til at bekymre og interessere sig for dette. Derimod var den 24. april i år en dag frygtet af de fleste lærere på 9. klassetrin.  For hvordan skal man i år finde den nødvendige tid til at forberede afgangsprøverne? Tidligere fik man 15 timer + overtid for at forberede og gennemføre et udtræksfag. Man tryllede ekstra timer frem om aftenen og i weekenden, så man kunne honorere folkeskolelovens krav. L409 har effektivt sat en stopper for denne mulighed, så hvornår skal dette arbejde egentlig udføres?

Der er ikke længere nogen fælles central aftale om honorering af det ekstra arbejde. Der skal ske en konkret optælling, og man skal lokalt aftale (på den enkelte skole), hvordan og hvorledes man forbereder den ”ekstra” afgangsprøve. Med andre ord bliver vilkårene vidt forskellige fra skole til skole. Situationen bliver den, at man siddende om det grønne bord i samtale mellem lærer og censor finder ud af, at man har forberedt FSA på nogle helt andre vilkår end sin kollega.

Nogle får ekstra timer i faget efter udtræk – andre får ikke. Nogle skal læse vikartimer i 9. klassetimerne efter 29. maj – andre skal ikke. Nogle får fjernet nogle opgaver – andre får ikke. Nogle kan bare bruge timer (hvis de altså kan findes i døgnet) – andre skal begrænse deres forbrug grundet skolens økonomi. Alt i alt en kraftig skævvridning i forhold til den kommende afgangsprøve.

I andre kommuner kan man lave lokale arbejdstidsaftaler, sætte loft over undervisningstimetallet, indgå en akkord for deltagelse i efter-/videreuddannelse og have kommunale akkorder for afvikling af afgangsprøver. I København, ”Børnenes by”, vil man ikke indgå centrale aftaler. Ikke en gang på afgangsprøver, som i chancelighedens navn vel burde være ens for alle?

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jens | 21. maj 2015 KL. 01:36

Det er netop det der er meningen med de nye tider. Del og hersk og derefter gøre det til den enkelte lærers problem. Og så er der jo interessetiden, som er et moderne udtryk for at arbejde gratis.