Pauser - en uundværlig del af en god arbejdsdag

Fælles pausetid er en vigtig del af et sundt arbejdsmiljø og en god grundlæggende arbejdsrytme. Det er en konkret opgave for skolelederen og Lokalmed at genskabe pauserne, hvis de har været forsvundet.

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 21. oktober 2020

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

”Pauser medregnes i arbejdstiden, hvis de varer mindre end en ½ time, og man står til rådighed for arbejdsgiveren”. En god frokostpause i behageligt kollegialt samvær – alt for ofte kommer det til at lyde som en utopi – det at holde sin frokost, puste lidt ud og falde til ro. Så er den nye arbejdstidsaftale uhyggeligt mere hverdags-præcis, når den beskriver det intense og fragmenterede arbejde i elevpauserne: ”Elevpauser anvendes typisk til fx elevkontakt i tilknytning til undervisningen, klargøring og oprydning, skift af undervisningslokale, akut opstået behov for forberedelse i forbindelse med vikartime, rekreative formål, kopiering, sparring med kollegaer, beskeder til forældre, gårdvagt og lign.”. Støn! Tilsæt selv afspritning, håndvask og udluftning til den mængde af forskellige opgaver, der ikke har noget med hinanden at gøre, men skal løses hurtigt og lige nu og her.

De mange forskellige opgaver presser sig næsten ustoppeligt på - også ind i de tidslommer, der er afsat til forberedelse. Personligt har jeg grebet mig selv i at bruge af min forberedelsestid både til at svare på beskeder på Aula og til at spise og puste lidt ud. Det kommer så bare til at ske alene og med stress over, at næste undervisningstime nærmer sig, og jeg skal nå alt det, der skal være klar til den time.

Det holder ikke i længden.

Og slet ikke, hvis skolens velkendte frikvartersrytme er blevet opbrudt, ændret og individualiseret på grund af corona.

Fælles pausetid er en vigtig del af et sundt arbejdsmiljø og en god grundlæggende arbejdsrytme. Det er en konkret opgave for skolelederen og Lokalmed at genskabe pauserne, hvis de har været forsvundet.

En mere kompleks, men nødvendig opgave er selve arbejdet med at udvikle en kultur på skolen/arbejdspladsen, hvor de mange forskelligartede opgaver indhegnes, så forberedelsestiden og pauserne giver reel mulighed for eftertanke, restituering og fællesskab.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.