Paradokser

Bestyrelsesmedlem Eva Stemann Larsen undrer sig over politikernes prioriteringer og giver sit synspunkt til kende.

Synspunkt | Af: Eva Stemann Larsen 11. oktober 2012

Paradokser!

  • Hvor er det mærkeligt, at antallet af lærerstillinger i København er skåret ned med omkring 300 i takt med, at der hver måned kommer ca. 100 nye børn til Københavns Kommune. Det nye budgetforlig for 2013 i København betyder, at der kommer flere undervisningstimer i dansk, engelsk og samfundsfag  på udvalgte klassetrin. I bedste fald svarer det til 20-25 lærerstillinger. Hvad er meningen?
  • Hvordan kan det være, at der dispenseres for flere end 28 elever i klasserne, når klasseværelserne mange steder ikke er særlig store. Det går ud over indeklimaet og dermed indlæringen – der mangler grupperum, og vi skal inkludere flere elever med diagnoser, som har svært ved at trives i store grupper?
  • Hvorfor vælger regeringen at satse på, at pædagoger og lærere skal arbejde sammen i børnehaveklasse til 3. klasse, når samarbejdstiden mange steder spares væk i kommunerne? To uddannede børnehaveklasseledere samt to uddannede lærere i den øvrige indskoling ville i stedet gavne det faglige niveau?
  • Er det hensigtsmæssigt, at ministeren på den ene side foreslår, at man indfører Ny Nordisk Skole ’nedefra’ og med tilslutning af mindst 85 procent af lærerne på skolerne, når KL og regeringen samtidig holder topartsmøder om fx lærernes arbejdstid og undlader at invitere lærernes formand med til møderne?
  • Hvordan kan det være, at 17 skoler i landet hænges ud på ministeriets hjemmeside – heraf fire københavnske folkeskoler, når ministeren (vores minister) i august 2011 har taget afstand fra sådanne procedurer? Er det en tillidsbaseret dagsorden fra højeste sted? Nu er listen trukket tilbage med løfte om, at den procedure ikke gentager sig - det bifalder Københavns Lærerforening til fulde.

Tak til skoleborgmester Anne Vang i København for hurtig udrykning, da det gjaldt. Håber at skaden ved udleveringen bliver til at overse.

  • Jeg kender et hav af dygtige, inspirerende lærere, der engageret møder frem på deres arbejde i Tingbjerg, på Nørrebro, Østerbro,  ja over hele byen. Det synes jeg er nødvendigt at præcisere i en tid, hvor man taler om ghettoer og ranglister, og hvor mistænkeliggørelse af vores arbejde og arbejdstid er dagsordenen.

5. oktober var lærerens dag – hele året bør vi have lærerens og børnenes dage. Anerkendelse er et vigtigt incitament for lysten til at virke og ’performe’.

Sæt lærerne fri – og giv os nogle ordentlige aftalte rammer at arbejde under. Så skal vi nok klare resten.

- Eva Stemann Larsen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Kajsa selchau | 25. oktober 2012 KL. 10:36

Hej Eva

Så er aftenlæsningen overstået og jeg er rigtig glad for at du har givet sådan nogle som mig, der endnu ikke er inde i det hele, et godt overblik over de emner/dilemmaer der rører sig i skolens verden.