Overbygningsskole i Ørestaden - en dårlig løsning på kapacitetsproblematikken.

Efter 10 år med skole i Ørestaden, og der mangler stadig trygge, stabile og langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringen. Vi har et bedre bud!

Debat | Af: KLF-afdelingen, Ørestad Skole 23. november 2017

Når politikerne 6. december skal beslutte, hvilken struktur der skal være for de tre skoler i Ørestaden, håber lærerne, at de vil tænke sig godt om og gå efter den bedste og ikke den billigste løsning.

En moderne spareløsning i kommunerne rundt om i Danmark er at organisere sig med overbygningsskoler for at få stordriftsfordele. Når man samler elever fra fødeskoler, på overbygningsskoler, kan man nemlig udnytte hver en kvadratmeter på skolen og fylde klasserne op til bristepunktet.

Der er dog intet der tyder på, at denne organisering giver mere trygge eller mere lærerige skolemiljøer. Tværtimod viser Cepos-undersøgelser fra 2013 at i kommuner, hvor man har lavet denne type strukturreformer, bliver skolerne dyrere, fagligt dårligere og der er en større flugt til privat- og efterskoler.

I TV2 nyhederne 20. november i år blev der refereret til den nyeste Cepos-undersøgelse, som viser samme resultater som den tidligere: Stordriftsfordele på skoleområdet er en myte.

Enhedsskolen er stadig bedste organiseringsform

Vi mener stadig, at enhedsskolen står for værdier som tryghed og fællesskab, som vi skal værne om.

På enhedsskolen har vi samme skolekultur fra 0.-9. klasse. Det giver tryghed for elever og forældre, at vide at lærerne har et godt grundlag for at kende elevernes faglige og sociale styrker og svagheder. Enhedsskolen er et godt udgangspunkt for det vigtige relationsarbejde, som danner grundlag for god trivsel på skolerne.

Der er tydelige rammer for progression i enhedsskolen. For os handler det både om skolens faglige og sociale progressionsplaner, personalets samarbejdsformer, viden om eleverne og opbygning af gode traditioner.

Vi mener, at når elever gennem skoletiden arbejder på tværs af årgangene, udvikler de deres empati og forståelse for yngre og ældre elever.

Tre skoler med stærke profiler - samarbejde og store muligheder

Vi ser mulighed for, at skolerne i Ørestaden udvikler deres samarbejde med henblik på at styrke fagligheden og mulighederne for eleverne i bydelen.

Med tre skoler i området er der f.eks. mulighed for, at en elev kan få en frisk start i nye omgivelser på en naboskole, men stadig blive i bydelen.

Folkeskolerne i Ørestaden vil med deres samarbejde og forskellige profiler kunne tilbyde et stærkt alternativ til privatskoler og efterskoler.

På de to eksisterende skoler har vi profiler, som lærerne har specialiseret sig i, og dermed leverer undervisning tonet til profilen i høj faglig kvalitet. Regler og rammer er tilknyttet profilerne på de to skoler. 

En løsning der passer til lokalområde

Skolerne i Ørestaden har boet på forskellige matrikler, har og skal være vært for hinandens børn på skift, er på bristepunktet i forhold til pladsmangel og står stadig overfor en lang årrække med midlertidige løsninger på kapacitetsproblematikken.

Personalet på skolerne i Ørestaden er udfordrede i vores arbejde med at opbygge de nye skoler, fordi al denne flytten rundt skaber frustrationer, logistiske udfordringer, mangel på kontinuitet og stabilitet. 

Politikerne må tage ansvar for de manglende langsigtede løsninger!

Skoler, forældre og elever har de seneste ni år og stadig i tiden frem mod 2023, hvor den tredje skole skal stå færdig, været presset i forhold til at skolerne pladsmæssigt slet ikke har kunne rumme den store tilflytning af elever til området.

Vi håber, at politikerne med den tredje skole i Ørestaden vil tænke kreativt og innovativt i forhold til strukturen på skolerne i bydelen. Der kan samarbejdes på tværs af tre velfungerende profilskoler, uden at skulle ty til løsningen med kæmpe fødeskoler og overbygningsskole.

KLF-afdelingen, Ørestad Skole

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.