Ordinær generalforsamling: Hjælpekassen af 1892

Det tegner desværre til at blive en historisk generalforsamling i den over hundrede år gamle Hjælpekasse, som nu ser ud til at blive afviklet. Se dagsorden mv. her.

Nyhed | Af: Peter Garde 04. februar 2019

Ordinær generalforsamling
Dagsorden med forslag om foreningens opløsning 
torsdag 21. februar 2019 kl. 19.00 i 
KLFs hus, Frydendalsvej 24.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning og regnskab for 2018
  3. Forslag fra bestyrelsen om foreningens opløsning
  4. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  6. Fastsættelse af kontingent for 2019
  7. Eventuelt

Bemærkninger til punkt 3

Forslaget om foreningens opløsning skyldes helt aktuelt de øgede krav i persondatalovgivningen og i hvidvaskreglerne, der vil medføre et enormt stort ekstraarbejde, som bestyrelsen ikke mener, at det er realistisk at leve op til. 

LÆS OGSÅ: Slut med nemme hurtige lån

Dertil kommer den manglende tilslutning fra lærerne på skolerne. Det er i dag kun en lille del af KLF-medlemmerne, der slutter op om Hjælpekassen. De fleste skoler er i dag uden en hjælpekasserepræsentant, der kan kradse kontingentet ind, og det er meget svært, ofte ikke muligt at finde en lærer, der orker denne tjans oven i alle de andre opgaver på skolen. 

Hvis punkt 3 vedtages, vil bestyrelsen efter vedtægten indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til bekræftelse på foreningens opløsning.

Hvis punkt 3 forkastes, skal nye personer sammensætte en ny bestyrelse, der kan og vil påtage sig arbejdet fremover.

De medlemmer, der har lån i Hjælpekassen, fortsætter afbetalingen til lånet er indfriet. Når det er sket, vil Hjælpekassens formue overgå til Københavns Lærerforening, jfr. Hjælpekassens vedtægt, § 8. 

Du kan se Hjælpekassens vedtægter og nuværende bestyrelsesmedlemmer på KLFs hjemmeside. 

Bent Christiansen, pbv.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.