OK18: København stemte (også) ja

Et flertal af de københavnske lærere har stemt ja ved afstemningen om overenskomstresultatet. Hver tredje lærer i hovedstadskommunen stemte nej.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 04. juni 2018

Ved middagstid blev afstemningsresultatet om lærernes overenskomst offentliggjort. På landsplan har 74,6% af de 41.939 afgivne stemmer valgt at sætte deres kryds ved ja, og dermed er der sendt et tydeligt signal om opbakning til den linje, som DLF’s forhandlere, med Anders Bondo Christensen i spidsen, har lagt i de svære forhandlinger i Forligsinstitutionen.

I København stemte et flertal af lærerne også ja, og det glæder formand Lars Sørensen:

”Jeg er glad for resultatet, men jeg konstaterer også et stort nej hos vores medlemmer. Der er jo fortsat skepsis til, om Kommunernes Landsforening vil leve op til deres del af aftalen og indgå en aftale med os (DLF red.).”

Lars Sørensen påpeger, at man også i København har problemer på flere områder, der påvirker lærernes arbejdsmiljø negativt.

”Der er grund til bekymring. Lærerne forlader stadigvæk den københavnske folkeskole, og vi har mange ikke-læreruddannede ansat. Lærerne oplever ikke, at de har den fornødne tid til at forberede undervisningen – der er ting, der skal gøres noget ved i København – og gerne hurtigt,” siger Lars Sørensen. 

OK18 starter nu

Efter dagens resultat træder overenskomsten i kraft med det samme. Konkret betyder det, at store dele af overenskomstaftalen fungerer med tilbagevirkning fra 1. april 2018, mens andre dele af overenskomsten først træder i kraft senere, fx aftalen om lejrskoler, der gælder fra 1. august 2018. Lønforbedringerne øges henover overenskomstperioden. Aftalerne kan læses her.

Torsdag 7. juni afholder Danmarks Lærerforening ekstraordinær kongres, hvor KLF's 16 kongresdelegerede deltager. Kongressen afholdes i København. 

Afstemningsresultatet i København:

Antal stemmeberettigede: 5.039

Afgivne stemmer: 2876

Ja: 67,5%

Nej: 32,5%

Stemmeprocent i alt: 57,1*

* Hvorfor er stemmeprocent markant lavere i København?

I Københavns Kommune er der mange tjenestemandspensionister, der har stemmeret.

Det skyldes, at man i København er kommunale tjenestemandspensionister, hvor reguleringen af pensionen er afhængig af det generelle aftaleresultat. Derfor har man stemmeret – hvis man tjenestemandspensionist i København.

Det er ikke tilfældet i de andre kommuner, hvor tjenestemændene pensioneres fra en tidligere stilling som tjenestemand i folkeskolen, som var en stilling med statslig pension, og hvor deres pension derfor er afhængig af det statslige resultat.

Det gælder ikke overenskomstpensionister hverken i København eller det øvrige land. Overenskomstpensionisters pension er ikke afhængig af aftaleresultatet men af den regulering, der sker i Lærernes Pension.

Hvis man for eksemplets skyld beregnede uden gruppen af ”øvrige”,  så ville stemmeprocenten i Københavns Kommune være på 73,7 % eller på niveau med de øvrige kredse i Hovedstadsområdet. (Kilde: KLF’s sekretariat)

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.