Østerbro-skole vil skabe bæredygtigheds-aktivistiske elever

På Randersgades Skole tager undervisningen udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, i den forbindelse var Mogens Lykketoft (S) på besøg på skolen for at fortælle om, hvordan verden kan blive mere bæredygtig.

Skole | Af: Andreas Brøns Riise 27. marts 2017
Mogens Lykketoft gæstede Randersgades Skole for at tale om FN's Verdensmål. Foto: Andreas Brøns Riise
Mogens Lykketoft gæstede Randersgades Skole for at tale om FN's Verdensmål. Foto: Andreas Brøns Riise

Pelle fra 7. klasse på Randersgades Skole rejser sig op. Inde bag de lange, lyse krøller får ansigtet en let rød farve, der forstærkes af den skrigorange hættetrøje. Men stemmeføringen er sikker og tyder ikke på, at hans rødmen skyldes nervøsitet.

”Men hvad kan vi gøre – ud over bare at spise kylling i stedet for oksekød og sortere vores affald?”, spørger han den tidligere formand for FN’s Generalforsamling og sætter sig ned igen.

”Det, vi kan gøre…” begynder Mogens Lykketoft og holder så en lang tænkepause, inden han slår fast, at grøn omstilling er en god vej til vækst. Og så kommer det: ”Og så skal vi gøre det, som Randersgades Skole gør – nemlig at lære om det her helt fra folkeskolen, så vi opdrager de nye generationer til at være aktivister”.

Walk the walk

Svaret er sød musik i ørerne på Rikke Torp Villumsen, lærer og international koordinator på Østerbro-folkeskolen. Det er hende, der har arrangeret, at Mogens Lykketoft denne torsdag morgen holder oplæg om FN’s 17 verdensmål for skolens overbygning, og hvad han lige har sagt, ligger fuldstændig i tråd med det, skolen arbejder med til hverdag.

”De seneste to år har al undervisning på skolen taget udgangspunkt i verdensmålene, når det giver mening for faget og for elevens udvikling. Det har givet en masse viden, men nu har vi rettet blikket mod også at være eksemplariske”, fortæller Rikke Torp Villumsen til KLFnet.dk.

”Der bliver aktivisme et nøglebegreb. Som skole skal vi handle i forhold til at blive mere bæredygtige. Vi arbejder målrettet med at reducere madspild, men vi sorterer for eksempel ikke affald på skolen endnu. Det skal vi i gang med. Så lærer vi også eleverne at handle i forhold til verdensmålene i stedet for bare at snakke om dem og lære om dem”.

Mål for en bæredygtig verden

Indrammet af stolperne fra et håndboldmål står Mogens Lykketoft foran de cirka 200 forsamlede overbygningselever og lærere i gymnastiksalen på Randersgades Skole og snakker om nogle helt andre mål.

Nemlig de 17 verdensmål, han som formand for FN’s generalforsamling den 25. septeber 2015 var med til at vedtage med opbakning fra alle 193 medlemslande.

Målene handler om, hvilke indsatser der er vigtigst for at skabe en bæredygtig udvikling i verden.

”Det er hvad verden i enighed har besluttet, at der skal arbejdes hen imod de næste 15 år”, fortæller han og slår fast, at det går ret fint med det første mål om at udrydde ekstrem fattigdom.

”Men primært i Kina, og det er opnået ved at udlede så meget CO2, at man nu har svært ved at trække vejret i mange af de store byer. Det er heldigvis gået op for kineserne, at hvis man vil fortsætte med at skabe velstand på den måde, bliver man kvalt af det”.

Mogens Lykketoft fremhæver civilsamfund, firmaer og NGO’er som afgørende for, at der er rejst en debat om ”hvordan den verden, I skal vokse op i, kan blive mere bæredygtig og fredelig”, fortæller han eleverne.

Men det er ikke rosenrødt det hele. Især Donald Trumps uforudsigelighed og truslen mod de forpligtende, internationale fællesskaber, som Brexit er et udtryk for, bekymrer den 71-årige folketingspolitiker.

Foruden risikoen ved at forlade sig på en teknologisk løsning på klimakrisen, som det bestemt er inden for menneskets evner for opfindsomhed at komme på – men måske ikke før, det allerede er for sent, siger han.

”Hvad er Brexit?”, hvisker en pige fra 7.klasse i salen. ”Det er fordi, England har meldt sig ud af Europa”, svarer sidemanden lavmælt.

Store spørgsmål i spil

Brexit, cirkulær resurseøkonomi og en potentielt dyster fremtid for menneskeheden. Verden er større – meget større – end Randersgades Skole, og det bliver understreget denne torsdag morgen, hvor alt fra smeltende poler til det hollandske valg er med i ånden i gymnastiksalen.

”Noget af det vil det sikkert gå hen over hovedet på nogle af eleverne, men det er jo også et signal til mig som lærer om, at vi skal have taget fra i nogle af begreberne og gjort dem mere håndgribelige i undervisningen”, siger Rikke Torp Villadsen.

”Vi har også snakket om, at verdensmålene er meget ambitiøse, og om de overhovedet kan nås. På den anden side har vi også snakket meget om, at verdensmålene gør det meget konkret, hvad man skal handle på”.

Og engang i mellem kan det hele godt være meget overvældende for eleverne på skolen, fortæller hun.

”For eksempel når en animation viser, at Amager bliver oversvømmet, hvis verdenshavene stiger, og deres bedsteforældre bor der. Men man får jo realiteterne smidt i hovedet alle steder via aviser, tv, internet, sociale medier og alt muligt andet”, siger Rikke Torp Villumsen, som understreger, at lærerne derfor også gør meget ud af at snakke om, at truslen ikke er overhængende, og at der er masser af håb – hvis man handler.

”Vi gør også en masse ud af Verdens Bedste Nyheder og at der også sker masser af gode ting i verden”, siger hun.

Læreren understreger samtidig, at Mogens Lykketofts oplæg bliver brugt flittigt i undervisningen efterfølgende. Det får ikke lov til at stå alene.

”Vi snakker meget med eleverne om, at når man får forskellige perspektiver på tingene, bliver det nemmere selv at danne sin egen holdning og blive en aktiv medborger”, siger Rikke Torp Villadsen.

Stort netværk

Efter oplægget overrækker Rikke Torp Villumsen et par gode flasker rødvin til Mogens Lykketoft som tak for oplægget. ”Stil dig hen ved siden af ham, så tager jeg billedet”, siger en lærer til en anden.

”Er det okay, vi taget et billede til vores ’hall of fame’, Mogens?”, spørger de socialdemokraten, der velvilligt stiller op til fotografering.

Randersgades Skoles ’hall of fame’ er en væg på lærerværelset med billeder af lærerne sammen med diverse kendisser, der har holdt oplæg på skolen.

”Vi forsøger hele tiden at holde gryden i kog, så man ikke går død i at snakke om verdensmålene. Blandt andet ved at få input udefra”, fortæller Rikke Torp Villumsen.

”Vi har efterhånden fået opbygget et solidt netværk, vi kan benytte os af, og det ligger fint i tråd med verdensmål nummer 17, der handler om partnerskaber. Eleverne har godt af at lære, at det kan være en god ide at trække på og få input fra andre, hvis man skal lære at tænke og handle på en anden måde, end man plejer”.

I gymnastiksalen er 8. klasse i gang med at stable 200 stole sammen i bunker af ni styk.

”Hvor var det spændende”, lyder det fra én dreng til en anden.

”Helt vildt. Og hvor er det sindssygt, at der er tre gange flere mennesker i verden nu, end da Mogens Lykketoft blev født”, lyder svaret fra klassekammeraten som tilføjer:

”Det kan man godt tænke lidt over”.

BOKS: Verdensmålene

FN’s 17 Verdensmål er:

1: Afskaf fattigdom  2: Stop sult  3: Sundhed og trivsel  4: Kvalitetsuddannelse  5: Ligestilling mellem kønnene  6: Rent vand og sanitet  7: Bæredygtig energi  8: Anstændige jobs og økonomisk vækst  9: Industri, innovation og infrastruktur  10: Mindre ulighed  11: Bæredygtige byer og lokalsamfund  12: Ansvarligt forbrug og produktion  13: Klimaindsats  14: Livet i havet  15: Livet på land  16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner  17: Partnerskaber for handling

Læs mere på www.verdensmaalene.dk

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Thomas Roy Larsen | 28. marts 2017 KL. 16:38

Flot projekt, men kan det måles og vejes :-)

Jan Trojaborg | 27. marts 2017 KL. 20:39

Hvor er det et flot projekt, I på Randersgade er i gang med. Så er der virkelig luft under vingerne. At oplære børnene til aktivisme er jo helt i overensstemmelse med folkeskolelovens flotte formålsparagraf, at eleverne - blandt andet - skal lære at handle ud fra den viden, de har fået. Og flot at få Lykketoft på besøg og fortælle om sine oplevelser og lange og imponerende liv i politik - ikke mindst året i New York.