Ny skoleleder på Lykkebo Skole

Der var masser af smil i aulaen på Lykkebo Skole, der torsdag eftermiddag dannede rammen om skolelederindsættelse af den nye frontmand Søren Friis. Efter 9 år på Lergravsparkens Skole som souschef indtager han nu ledelsesstolen på Valby-skolen.

Personalia | Af: Jan Klint Poulsen 27. september 2015

Det var en glad skoleleder, der bød nye og gamle kollegaer velkommen i den smukke aula, som Lykkebo Skole huser. Rammen var således perfekt, da skolens ’Store kor’ med elever fra 2. og 3. klasse indledte den officielle indsættelse med to flot fremførte sange under ledelse af Rebecca Bauch og Birgitte Truberg Jensen.

’Vi vil plante et træ, som skal vokse sig stort’, lød det livsbekræftende og forventningsfuldt fra de dygtige elever, som nok kan sætte tankerne i gang hos de voksne. Det kan nemlig også være vækstfremmende at få ny skoleleder. Skal man tage de tidligere kollegaers ord for gode varer, så er Søren den helt rigtige til Lykkebo Skole.

  • Søren Friis fik mange rosende ord fra nye og gamle kollegaer. Søren har i de seneste 9 år været souschef på Lergravsparkens Skole. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Klangen fra de søde børnkorsstemmer spredte sig i aulaen, hvor akustikken komplimenterede de små værker, som Store kor fremførte til skolelederindsættelsen. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Koret sang Nattergale-kanon. Forrest står Astrid, der for første gang sang solo for hele forsamlingen. Det klarede Astrid og koret meget imponerende. Foto: Jan Klint Poulsen

  • På gavebordet stod et 'Forglemmigej-træ' med hilsner og pæne ord til Søren fra tidligere kollegaer. Foto: Jan Klint Poulsen

  • "Det er i det hele taget en tid, hvor folkeskolen er igennem mange forandringsprocesser. Der er mange bolde i luften hele tiden. Vi har brug for en skoleleder, som går forrest, men som også igen og igen kigger sig tilbage for at få visheden om, at vi er med", sagde TR Signe Outzen Jensen til Søren Friis i sin tale. Foto: Jan Klint Poulsen

  • "Hvor tit stiller man sig som ansat spørgsmålene: Hvorfor har man skoler? Hvorfor er jeg her? Samfundets svar er klart. Fordi man ønsker at børn bliver kloge og får uddannelse, får dannelse", sagde tidligere skoleleder Ole Kamperlund (Peder Lykke Skolen). Foto: Jan Klint Poulsen

Da Søren selv var nyuddannet lærer med ansættelse på Peder Lykke Skolen, så daværende skoleleder Ole Kamperlund hurtigt, at der var krummer i ham Søren. ’Han kan noget særligt’ forklarede Ole, der greb salen med en stærk tale.

Ole betonede, at dagen var en festdag for skolen, ikke kun fordi man nu har fået en ny chef, men fordi skolen har fundet sig selv igen.

”Skolen har været igennem en proces, hvor den har samlet sig, stået stille, skuet indad og skabt sig en ny forståelse af sit virke. Skolen har kigget sine værdier igennem. Justeret dem, bearbejdet dem og formuleret et opslag til en ny skoleleder, som en slags ny start, forklarede Ole og satte en streg under sin pointe:

”Dagen i dag er en glædens dag. Skolen har gjort sit regnebræt op”.

Plads til de uformelle samtaler

Signe Outzen Jensen TR, bød Søren velkommen om bord ved roret, og gav den nye leder et par rosende ord med på vejen. Hun bemærkede, at Søren trods travlhed tog sig tid til at spise sammen med personalet på skolen, så der også var plads til de uformelle samtaler, og at Søren hurtigt havde lært alles navne.

”Der er tre ord, som jeg håber, kommer til at være omdrejningspunkter for dig i dit virke som skoleleder. Det er fornyelse, forandring og forståelse. Vi vil gerne fornyelsen og forandringen, men det er også vigtigt, at det sker med en forståelse og respekt for denne skoles kultur og historie”, lød det fra Signe.

Souchef Astrid Fribo takkede Søren Friis for samarbejdet indtil nu og roste samtidigt lærerne på skolen for deres store hjælpsomhed i den periode, hvor hun var alene om ledelsesopgaven.

”Der var ikke en dag, hvor der ikke var lærere nede på kontoret, der spurgte, om der var noget de kunne hjælpe med”.

Skolebestyrelsesformand Poul Hansen kvitterede for det samarbejde, de indtil videre har haft med Søren.

”Du lyder som en fornuftig fyr med et godt og kritisk blik”, sagde Poul og forklarede forsamlingen, at han blev noget overrasket, da han fik indkaldelsen til første skolebestyrelsesmøde i et excel-ark.

Fællessang til nytårstoner

Underholdende var det, da to af skolens musikalske lærere, Klaus Møller og Mikkel Koudal Jørgensen, havde fået elever fra forskellige klassetrin til at skrive tekst til ’Vær velkommen’, som hele forsamlingen sang stående. Temaet var passende som introduktion til en ny tid for Lykkebo Skole.

”Vær velkommen Søren Friis, og velkommen herhid.

Vi er gla-de for du er her, du er vores’ nye skole-in-spek-tør.

Velkommen Søren her på Lykke-bo”

Områdeleder Kate Obeid fortalte om Sørens første to travle måneder i Valby, hvor han allerede inden sommerferien blev kastet ud i opgaverne fra forvaltningen. Lykkebo Skole er blandt de 12 skoler, som er på handleplan. Det stiller store krav til skolelederen og Søren er allerede i fuld gang, fortalte Kate Obeid. Hun roste Søren for sin evne til hurtigt at gennemskue problemstillinger, se sammenhænge og hurtigt udarbejde handleplaner.

”Du er ikke til at løbe om hjørner med”, lød det fra Kate, som også fæstnede sig ved Sørens humor og venlige væsen.

KLF byder Søren Friis velkommen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.