Ny lokalaftale om arbejdstid i København

Lærerne i København får fortsat en pulje med fleksibel forberedelsestid og den samme forberedelsesfaktor, når en ny arbejdstidsaftale træder i kraft efter sommerferien. Den store ændring med aftalen bliver implementeringen af A20 i København.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 08. januar 2021

Redigeret søndag kl.10.30: I artiklen stod der tidligere, at lærerne med den nye aftale har mulighed for fleksibel forberedelse i op til fem timer. Den præcise formulering hedder 'omkring fem timer'. 

Når skolerne snart skal til at planlægge næste skoleår, bliver det med udgangspunkt i den centrale arbejdstidsaftale A20, som sidste år blev indgået mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation.

Den nye københavnske lokalaftale rummer dog samtidigt centrale elementer fra den nuværende aftale, hvor lærerne har mulighed for fleksibel forberedelse omkring fem timer ugentligt og en forberedelsesfaktor på 0,5 pr undervisningslektion.

Formanden for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen, er godt tilfreds med den netop indgåede aftale, som KLF har forhandlet om siden november sidste år.

”Det er glædeligt for de københavnske lærere og børnehaveklasseledere og for eleverne i folkeskolen i København, at det lykkedes at forhandle en arbejdstidsaftale, der prioriterer lærerens og børnehaveklasselederens forberedelse af undervisningen og mulighed for fleksibilitet i planlægningen af forberedelsen.” 

Lærerne skal være med i prioriteringerne på skolen

Lars Sørensen vurderer, at arbejdstidsaftalen i København også vil få stor værdi for det vigtige arbejde med at prioritere ressourcerne i kommunen og lokalt på den enkelte arbejdsplads. Med implementeringen af A20 i København skal der i højere grad lægges større vægt på samarbejdet lokalt ude på skolerne, forklarer han.

”Forhandlingsforløbet har medvirket til, at vi sammen har haft vigtige drøftelser af folkeskolens værdier og problemstillinger, som vi sammen må finde løsninger på. Det er vigtigt i dagligdagen, og vigtigt i forhold til den centrale arbejdstidsaftales ’samarbejdsspor’, hvor meget af samarbejdsforpligtelsen skal udfoldes på den enkelte arbejdsplads.”

Ifølge Lars Sørensen har tillidsrepræsentanten fortsat en vigtig rolle i planlægningen af skoleåret, men nu skal lærergruppen også være med til at vejlede ledelsen i de prioriteringer, der foretages i den såkaldte skoleplan:

”Ledelsen udarbejder på baggrund af drøftelsen (med TR red.) et forslag til en skoleplan, som indeholder ledelsens prioriteringer, grundlaget for prioriteringerne, overordnede beskrivelser af de prioriterede indsatser og opgavers indhold, klasselæreropgaven, hvad der forstås ved individuel forberedelse – samt antal lærere på skolen.” - §4 stk. 2 i den nye aftale.

”Skoleplanen skal ifølge aftalen præsenteres for lærerne, så de kan være med til at kvalificere målsætningerne. Man er dermed reelt inde i prioriteringsrummet uden at tage ledelse, men med mulighed for at få indflydelse på den rigtige prioritering,” forklarer Lars Sørensen.

Aftaleparterne vil snarest mødes for at indlede arbejdet med at konkretisere den centrale del af samarbejdssporet, der er beskrevet i A20. 

Hele aftalen kan læses her. (Den røde tekst er de tilføjelser, der særligt er aftalt i København) 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.