Ny folkebevægelse: VelfærdsallianceDK

Fagforeningsfolk i København starter en folkelig bevægelse imod regeringens ødelæggende angreb på den offentlige sektor, hvor børn, ældre og skrøbelige borgere kan stå for skud.

KLF | Af: Peter Garde 01. februar 2016
Velfærdsalliancens facebookbanner. Foto: Screendump
Velfærdsalliancens facebookbanner. Foto: Screendump

Københavns Lærerforening starter nu sammen med 13 andre fagforeninger i Københavns Kommune en omfattende aktion imod omprioriteringsbidraget, som indgik i Kommuneaftalen mellem KL og regeringen sidste år. Aktionen, der skal udvikle sig til en landsdækkende folkebevægelse, har fået navnet VelfærdsallianceDK

Omprioriteringsbidraget, der blev indført i 2015, betyder, at kommunerne skal spare en procent af deres udgifter hvert år frem til 2020. Alene Københavns Kommune skal spare op mod en mia. kroner de kommende fire år, heraf 247 mio. kroner i 2017. 

Modstand, debatmøder og aktioner

Det er hensigten, at VelfærdsallianceDK skal udvikle sig til en landsdækkende bevægelse med deltagelse af offentlige og private foreninger, organisationer og i det hele taget alle, der vil kæmpe imod en fortsat forringelse af den offentlige sektor.

Fredag 29. januar afholdt de 14 fagforeninger i København møde, hvor der blev nedsat en styregruppe, der skal samle interesserede fagforeninger, patientforeninger, forældre- og uddannelsesorganisationer og andre bevægelser til et stiftende møde.

Det første initiativ i København bliver et fællesmøde for alle faglige tillidsfolk. Derefter vil der blive arrangeret debatmøder, aktioner og skabt kontakter til potentielle deltagere. I begyndelsen af maj er det planen at arrangere demonstrationer foran rådhusene rundt om i landet, før en ny Kommuneaftale mellem KL og regeringen skal indgås. Målet er at få fjernet omprioriteringsbidraget fra aftalen.

Til skade for kvalitet og arbejdsmiljø

”Vi har i de sidste mange år forholdt os til sparebudgetter på folkeskoleområdet, hvor der er skåret så meget, at det tydeligt ses på kvaliteten og på vores arbejdsmiljø”, siger KLFs næstformand Lars Sørensen og tilføjer:

”Med Velfærdsalliancen har vi mulighed for at tage kampen op mod omprioriteringsbidraget og kommunal nulvækst. Vi kan støtte det oprør, der er blandt kommunalpolitikere, heriblandt også overborgmester Frank Jensen, der nu tydeligt siger fra over for yderligere nedskæringer i de kommunale budgetter.”

Fagforeningsformænd og repræsentanter fra 14 københavnske fagforeninger samlet til gruppefoto.
Fagforeningsformænd og repræsentanter fra 14 københavnske fagforeninger samlet til gruppefoto.

Også KLFs nyvalgte medlem af DLFs Hovedstyrelse, Kjell Nilsson, henviser til de allerede velkendte nedskæringer i København:

”Det er vigtigt at være aktiv nu, så vi kan få ændret den dominerende kurs med at besparelser er løsningen på alt. Overborgmester Frank Jensen har allerede planlagt nedskæringer med lidt over en mia. kroner 2017-20. Selv Frank Jensen kan se, at det er umuligt at realisere omprioriteringsbidraget i de kommende fire år.”

”Velfærdsalliancens mål er at sikre velfærden. I vores skoleverden betyder det, at der skal være råd til en folkeskole for alle og ikke kun en offentlig skole for dem, der ikke kan sætte deres børn i privatskole. En folkeskole med et sundt og udviklende arbejdsmiljø”, fastslår Kjell Nilsson.

Skal 9-12 skoler lukke i København?

For nogle dage siden afholdt KFO, Københavns Forældreorganisation, stormøde om omprioriteringsbesparelserne, og de planlægger aktioner i den kommende tid. Forældrene ser med bekymring på konsekvenserne for daginstitutioner og skoler.  

Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet, at hvis omprioriteringsbidraget realiseres fuldt ud, vil det betyde, at 90-120 daginstitutioner eller 9-12 skoler skal lukke alene i København. BUF nævner, at omkring 200 pædagogstillinger og 480 lærerstillinger skal nedlægges. For lærerne svarer det til 8 lærerstillinger på en gennemsnitlig københavnsk skole i de kommende fire år.

KLF-formand Jan Trojaborg siger, at omprioriteringsbidraget, som han retteligt kalder bedraget, kan komme til at betyde uhyggeligt meget:

”For det første har staten og kommunerne aftalt det såkaldte serviceloft. Kommunerne må samlet set ikke bruge flere penge på service år for år. Da København får flere og flere børn, skal de undervises for færre kroner pr. barn. Det er en klar nedskæring. Derudover bliver vi også ramt af kommunens interne omstilling. Det betyder, at BUF skal finde mellem 130 og 230 mio. kroner årligt. Den katastrofe skal forhindres”, siger Jan Trojaborg. 

Frank Jensen: Det rene tyveri

Overborgmester Frank Jensen har kaldt omprioriteringsbidraget for rent tyveri, fordi regeringen tager penge op af kommunekassen. Han afviser at pege på, hvor der i givet fald skal spares. Er det hos de ældre, institutionerne, skolerne eller helt andre steder? Det må regeringen selv tage ansvaret for, lyder det fra overborgmesteren. 

Frank Jensen opfordrer desuden sine borgmesterkolleger rundt om i landet til at boykotte omprioriteringsbidraget, så vælgerne, hvis virkelig det gennemføres, kan se, hvem der står bag det og ønsker det ført ud i livet.

”Hvis de vil lave besparelser på børn, ældre, psykisk syge og handicappede, må de selv lægge ansigt til og tage skraldet”, er hans kommentar til initiativet fra Venstre-regeringen og dens støttepartier.

”Omprioriteringsbidraget kan ændre hele grundlaget for den offentlige sektor. Hvis det bliver til virkelighed, smuldrer grundlaget for at tale om en velfærdsstat”, sagde Jan Hoby, næstformand i LFS, til de omkring 30 fagforeningsfolk og tillidsrepræsentanter, der deltog i det indledende møde i fredags.

Initiativtagere til VelfærdsallianceDK:

Københavnsafdelingerne i BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, FOA 1, FOA KLS, FOA PMF, FOA SOSU, Fysioterapeutforeningen, HK-Kommunal, Landsforeningen for Socialpædagoger, SL, Uddannelsesforbundet og Københavns Lærerforening.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lone Erkland | 02. februar 2016 KL. 13:45

Jeg vil blot gøre opmærksom på demonstrationen for bedre velfærd torsdag. Den finder sted i København, Odense og Århus. Mere information findes bla. på min FB profil. Super hvis I vil deltage. Kh Lone Erkland