Nu er det kommunens tur til at sige JA!

Mere tid til forberedelse og bedre økonomi til skolerne står sammen med en ny lokalaftale på Torben Fleckners ønskeliste til de københavnske politikere. Læs debatindlægget her.

Debat | Af: Torben Fleckner 01. august 2018

Jeg, og det store flertal af Københavns lærere, stemte i forbindelse med OK18 ja til en ny start for folkeskolen. Ja til at føre folkeskolen væk fra den skyttegravskrig, som har hersket siden 2013, hvor vores profession blev udstillet og nedgjort. Mange husker kampagnen før OK13, som fremstillede os lærere som værende en særligt privilegeret faggruppe. Vi holdt fri hver dag klokken 12 og underviste kun ganske få timer om ugen. 
OK-13-Kampagnen, den efterfølgende lockout og en såkaldt normalisering, som reelt handlede om at lærerne skulle finansiere skolereformen, har gjort ondt på folkeskolen.

Da det lykkedes at få forhandlet en lokalaftale mellem Københavns Lærerforening (KLF) og kommunen førte det heldigvis til, at der på mange skoler blev etableret et godt samarbejde mellem ledelsen og lærerne. Et samarbejde baseret på dialog og tillid, med respekt for hinandens synspunkter. Et samarbejde med plads til uenighed.

Jeg, og mine kollegaer, er lærere fordi vi holder af eleverne. Vores arbejde med at danne og uddanne de kommende generationer er både meningsfuldt og vigtigt. På Øresundsskolen, hvor jeg og mine kollegaer arbejder med elever, som har et sværere udgangspunkt i livet end de fleste, er jeg og mine kollegaer meget afhængige af et godt samarbejde baseret på tillid og dialog.

Lokalaftalen mellem KLF og kommunen var en start. Nu er tiden kommet. Det er tid til at komme videre. Tid til at se på, hvordan vi i fællesskab yderligere kan styrke folkeskolen. Ja, tid. Tid er netop sagen – det kræver tid, at forberede god undervisning. Det vil være et stort fremskridt, hvis en nyforhandlet lokalaftale på en eller anden måde sikrer mere tid til lærernes kerneopgave. Tid til forberedelse af undervisningen. Der er brug for en ny lokalaftale!

Tid og økonomi hænger ofte sammen. Det vil også være en stor hjælp, hvis vi ikke på hvert møde i lokal-MED skal vende hver en 5-øre for at vurdere, om der nu er råd til at ansætte en uddannet lærer.

Vi lærere har sagt ja til en ny start. Nu er det kommunens tur!

Den nedsatte kommission arbejder – det er jeg er klar over. Jeg er også klar over, at nogle af kommunens initiativer må afvente kommissionens konklusioner. MEN den københavnske folkeskole har brug for, at der allerede nu tages initiativer, så folkeskolen bliver det naturlige førstevalg, når forældre skal vælge skole for deres børn:

• Københavns Kommune skal være i stand til at tiltrække flere uddannede lærere, og skolerne skal have økonomi til at ansætte flere uddannede lærere

• Københavns Kommune skal være i stand til at tilbyde undervisning i tidvarende lokaler – Der er både bygget nyt og renoveret, så her kommunen godt på vej

• Københavns Kommune skal sikre, at alle trives i folkeskolen. To spørgsmål bør, efter min mening, diskuteres i den forbindelse: 1) Hvordan sikres rammer, så skolerne både kan håndtere udfordringer med inklusion, fagligt løft og trivsel? 2) Har det med kapacitetsudnyttelsen taget overhånd, så der er for mange elever i de enkelte klasser? 

Den københavnske folkeskole er god, men der er brug for en ny start med bedre økonomi og mere tid til forberedelse af god undervisning.

Torben Fleckner er lærer og tillidsrepræsentant på Øresundsskolen i København.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lars Sten Sørensen | 07. august 2018 KL. 13:39

Kære Torben

Tak for et debatindlæg med mange pointer som jeg godt kan genkende. Vi har brug for, at det kommunale skolevæsen bliver det naturlige førstevalg for elever og ansatte. Derfor indleder vi i starten af skoleåret et afdæknings- og forhandlingsforløb med forvaltningen, hvor vi blandt andet skal diskutere, hvordan vi kan styrke lærernes mulighed for at lykkes med opgaverne.