Nej til diktat

Vores historie viser med alt tydlighed, at der er brug for, at arbejdsgiverne anerkender værdien af aftaler. Alternativt at organisationerne står sammen med krav om reelle forhandlinger, når vi udsættes for diktat fra arbejdsgiverne.

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 07. oktober 2014

Et stærkt udspil og en internetkampagne op til de kommende overenskomstforhandlinger / OK 15 på det kommunale og regionale område er netop lanceret fra 34 faglige organisationer, heriblandt Danmarks Lærerforening.

Tre temaer er i fokus: Overenskomstens betydning for en velfungerende og moderne offentlig sektor, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår og værdien af et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vi har, som de første, oplevet et massivt angreb på vor mulighed for at indgå aftale på arbejdstid, da KL udviste totalt mangel på forhandlingsvilje og sammen med regeringen længe inden ’forhandlingerne’ startede havde besluttet, at vi skulle fratages vor arbejdstidsaftale, og at lærere og børnehaveklasseledere skulle finansiere Folkeskolereformens længere skoledag.

Lockouten sidste forår blev afsluttet med et lovindgreb, der forudsigeligt helt og holdent tilgodeså KL’s ønsker og samtidig fratog os mindst 300 mio. fra vores overenskomst.

’Aftalen’ i København, med et forståelsespapir med rammer for den lokale leders udmøntning af arbejdstiden, forhindrer desværre ikke en manglende balance mellem opgaver og tid og en usund arbejdsbelastning. Derfor ser vi også nu, at et stigende antal medlemmer sygemeldes på grund af rammebetingelser, der gør det umuligt at udføre arbejdet professionelt og ’udfordre alle elever så de bliver så dygtige som de kan’.     

Vores historie viser med alt tydlighed, at der er brug for, at arbejdsgiverne anerkender værdien af aftaler. Alternativt at organisationerne står sammen med krav om reelle forhandlinger, når vi udsættes for diktat fra arbejdsgiverne. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.