Mindeord: Tidligere forretningsfører i KLF, Helge Rudal, er død

Hvis man lever længe, er der måske ikke så mange tilbage, der kan huske ens aktive arbejdsliv. Men ved Helge Rudals død er der ellers god grund til at mindes en stor og markant personlighed i Københavns Lærerforenings historie.

Personalia | Af: Ivan Jespersen 03. august 2016

Helge Rudal blev valgt til bestyrelsen i Københavns Kommunelærerforening, der var de mandlige læreres forening, allerede i 1954. Han havde været lærer siden 1939 på først Ny Carlsberg Vejens Skole og siden på Grøndalsvængets Skole.

I 1968 blev Helge Rudal kasserer i den sammensluttede lærerforening. I 1970 overgik han fra at være politisk valgt til at være ansat som forretningsfører (sekretariatschef). Et hverv han varetog helt frem til pensioneringen som næsten 70 årig i 1987.

Det var Helge Rudal, der stod bag opbygningen af KLF´s første egentlige sekretariat med ansatte medarbejdere. Der havde før Helge Rudal været en ansat forretningsfører, men det var først i forbindelse med sammenlægningen af den mandlige og kvindelige lærerforening i 1967 samt købet af Frydendalsvej 24, at der var økonomi, mulighed og plads til opbygningen af et egentligt sekretariat.

Helge Rudal forstod den vanskelige balancegang det er at gå fra politisk valgt til embedsmandens rolle, men han var også en politisk embedsmand, der ikke var bange for at give politiske råd, når det tjente foreningens interesser. Men der skulle ikke være tvivl om, at Helge Rudal altid var loyal over for meget de forskellige politiske opfattelser der den gang var i foreningen.

Det var i hans tid, at grundstenen til foreningens økonomiske styrke blev lagt i form af indbetalingerne til Københavns Lærerforenings konfliktfond.

Helge var både forretningsfører, ene sagsbehandler og stod for mange af de praktiske gøremål i huset. Hvis man henvendte sig til Rudal, så kunne man være sikker på at få et kompetent svar fra en person, der var helt inde i alle regler og cirkulærer. Helge havde desuden en stor hensynsfuldhed, som sikrede, at medlemmerne altid følte sig godt behandlet. Ved Helge Rudals afgang i 1987 udkom et nummer af Københavns Kommuneskole med Helge på forsiden og den helt berettigede overskrift ´Medlemmernes mand´.

Det er svært at forstå, at han ene mand kunne stå for sagsbehandlingen i foreningen, men dét kunne han. Først i 1980´erne blev en viceforretningsfører, Allan Hauge Nielsen, og en konsulent, Lillian Høybye, ansat. Sekretariatet bestod dengang af yderligere to ansatte kontorassistenter.

Helge nåede at få en lang tilværelse som pensionist, og han var åndeligt frisk til det sidste.

Københavns Lærerforening har meget at takke Helge Rudal for, og vi vil derfor mindes ham med glæde over hans store indsats.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.