Mere for mindre

Som en følge af reformens flere undervisningstimer til eleverne er der ikke ansat så meget som én eneste lærer mere! Fakta er, at der på landsplan er nedlagt hver ottende lærerstilling.

Synspunkt | Af: Jane Pilegaard 16. september 2015

God undervisning er faglig velfunderet, interessant, relevant, udfordrende, forståelig, velstruktureret og med en masse dialog, som fremmer de helt nødvendige tillidsfulde relationer mellem lærer og elev. Alt mulig forskning peger entydigt på, at det netop er disse klassiske kvaliteter, der får eleverne til at lære noget.

”God undervisning skal være målrettet, og eleverne skal sætte sig forpligtende læringsmål. Men disse væsentlige pointer må ikke oversættes til krav om, at læreren skal bruge en masse forberedelsestid på at formulere detaljerede og individuelle læringsmål.” Det sidste er et citat fra Per Fibæks Laursens bog med den polemiske titel: Drop ambitionerne og lav bedre undervisning. Per Fibæk er professor ved DPU.

Vi vidste det nok, men med en forskningsmæssig forankring er det absolut styrkende læsning.

Særlig nu, hvor et styringsregime med finansministeriet og KL i spidsen står på nakken af hinanden med krav om styrring og kontrol over lærernes arbejde. Ikke mindst med krav om dokumentation i lange baner. Som uden nogensinde at have stået i et klasseværelse med ansvaret for undervisningen og helt uden at inddrage lærernes viden – ensidigt fokuserer på testresultater og på, hvordan vi kan gøre vores arbejde mere ”smart”.

Kursen er direkte ødelæggende for folkeskolens formål, hvor især værdien af elevernes dannelse bliver fuldstændig fraværende.

Som en følge af reformens flere undervisningstimer til eleverne er der ikke ansat så meget som én eneste lærer mere! Fakta er, at der på landsplan er nedlagt hver ottende lærerstilling.

I KBH er tallet højere, trods stigende elevtal. Desuden bruger KBH, sammenlignet med de øvrige store byer i landet, flere penge på ledelse og administration - og mindre på undervisningspersonale.

Det ændrer det nyligt vedtaget budgetforlig i KBH ikke på. Det til trods for en ihærdig indsats med det formål at påvirke de politiske partier til at prioritere kerneydelsen i skolen.

Det blevet meget svært at se, hvem der reelt tager ansvar for folkeskolen, og dermed også ansvar for lærernes vilkår for at udøve deres profession.

Som fagforening er fælles viden og sammenhængskraft helt afgørende for gennemslag og styrke. Der er lang tid til OK 18, og vi kan ikke vente med at handle på de arbejdsvilkår, vi har nu.

Derfor er det vigtigt, at alle opgør og registrerer deres arbejdstid, således at vi holder os inden for rammen af et fuldtidsarbejde. Uanset at vi ikke har bedt om det, eller bryder os om tællerriet, så kommer vi ikke uden om det. Sygeplejersker, politibetjente mv. opgør også deres arbejdstid.

Vi skal fælles insistere på, at bilag 1.1, nu bilag 4 fra OK15 er i spil centralt og lokalt. F.eks. at der er et forventet tidsforbrug knyttet til opgaverne, således at det er muligt at kunne prioritere mellem opgaver så tiden til forberedelse mv. ikke bare bliver en ”bufferpulje”, der med lidt held er tilbage, når de øvrige opgaver er løst.

Kom til generalforsamling i KLF d. 2. oktober i TIVOLIs Hotel og Congress Center.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.