Manden der ikke ville være leder, er nu skoleleder på Brønshøj Skole

Med elevernes festlige flagallé om morgenen og receptionen for personale og gæster om eftermiddagen fredag 20. maj blev Mikkel Wiene indsat med manér.

Nyhed | Af: Jan Trojaborg 23. maj 2016
Ny skoleleder på Brønshøj Skole, Mikkel Wiene. Mobilfoto: Jan Trojaborg

I et propfyldt og stemningsmættet personalerum – der stadig kaldes lærerværelset – bød områdeleder Anna Belinda Fosberg Mikkel velkommen i den særlige priviligerede situation, at skolen jo kender ham vældig godt. Efter en kort tid som souschef har Wiene været konstitueret skoleleder under Camilla Ottsens sygdom. Stillingen blev ledig, da hun nu for nylig blev chef for Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen. ”Du har til opgave at fortsætte skolens store projekt ´Synlig læring´, der er støttet af flere mio. kr. fra Mærsk Fonden. Der afventer også færdiggørelsen af både det store byggeprojekt og renoveringen af hovedbygningen. Du har mange spændende tanker om udvikling af skolen, og jeg glæder mig til det fortsatte fine samarbejde.”

Det samme ønskede Skolelederforeningens repræsentant Max Ulrich Larsen, skoleleder på Kirkebjerg Skole, der slog fast, at der er brug for dygtige ledere og én som Mikkel. ”Du leder med hjertet og insisterer på diskussion, det er dit format.”

Vi giver privatskolen baghjul

”Du har et veludviklet blik for orden og ordentlighed og forstår betydningen af en stærk organisation og gode personalerelationer. Brønshøj Skole skal være et flagskib, og med dig ved roret skal vi give privatskolen baghjul, også selv om skolen hidtil har lignet et håndværkertilbud. Det bliver imidlertid totalt ændret nu”, sluttede skolebestyrelsesformand Gyrd Foss.

”Børnene kender dig Mikkel, det véd jeg efter at have været i børnehaveklassen i dag”, fortalte TR Birgitte Pedersen i sin tale til den nye skoleleder. ”Jeg spurgte børnene, om de kender dig, og en gut svarede straks: det er ham den høje, skaldede, og han kender mit navn”. Birgitte tilføjede derpå med et glimt i øjet, at det måske ikke udelukkende var for det gode. ”Vi har enorme forventninger til dig. Obama fik Nobelprisen. Du får ikke en fredspris, men en tillidspris fra personalet, og sammen skal vi skabe byens bedste skole. Du er en anderkendende leder, der leder med tydelighed og god kommunikation, og vi får medindflydelse. Det er basis for både et godt undervisningsmiljø og et fint arbejdsmiljø. Sammen skal vi skabe fremtidens verdensborgere.” Birgitte rundede af med at citere Asger Aamund, der har sagt: Når medarbejderne får succes, får du selv succes. Og tilføjede: ”Husk på det”. Af den begejstrede applaus var det tydeligt at høre, at personalet bakker fuldt op om karakteristikken af deres ´nye´ leder.

Møde under lockouten

”Vi mødtes under lockouten, hvor vi i en tv-duel skulle repræsentere henholdsvis leder- og lærersiden”, fortalte den tidligere skoleleder Camilla Ottsen. ”Der skete det forunderlige, at vi begge fik forståelse og sympati for den andens synspunkter. Det førte senere til et kaffemøde med en opfordring fra mig om, at du ville søge den ledige souschefstilling. Det gjorde du, selv om du var på vej ud af branchen efter at have tabt fodfæstet i konflikten. Resten af historien kender I.” Camilla takkede for tiden sammen på en arbejdsplads båret af værdier, relationer og netværk og pointerede, at skolen har en unik mulighed for et udviklingsspand på 12 år, der er et særsyn i skoleverdenen.

Musik skal der til

”Jeg har en hilsen fra den ene flotte skaldede mand til den anden, men min sang går til din kone”, introducerede lærer Kevin Dyrholm sin sang. Derpå fyrede trioen med Paw Schoubye på en særdeles rockende elbas og Karsten Manza på trommekasse nummeret ´Ophelia´ af, der høstede et fortjent bragende bifald. Det er utroligt som musik kan skabe stemning, og trioen fik i sandhed ´lærerværelset´ op at gynge.

Eleverne skal bevare nysgerrigheden

Som drejebogen for afvikling af lederindsættelser foreskriver det, fik festens midtpunkt det sidste ord. ”Jeg er sindssyg glad for denne dag, og at så mange lærere og personale er til stede her. Tak til alle der organiseret og bidraget til denne dag, der begyndte rørende festlig med elevernes flagallé. Som TR på Islev Skole og medlem af kredsstyrelsen i Rødovre Lærerforening brokkede jeg mig over alt efter lockouten, hvor jeg blev slået ud af kurs og ville ud af faget. Jeg kiggede på diverse stillinger, hvor det sidste jeg ville være var skoleleder, selv om mange kolleger og min skoleleder mente, jeg skulle den vej. Efter mødet med Camilla Ottsen endte det jo så alligevel med en souschefstilling her på Brønshøj Skole, hvor lærerne er sindssygt engagerede og glade for deres arbejde og stolte over deres arbejdsplads.”

”Jeg husker lejrskoler og et par lærere og ikke meget andet fra min egen folkeskoletid. Sådan skal Brønshøj Skole ikke være. Eleverne skal forlade skolen med vemod og med lyst til at komme videre. Vi skal dagligt lykkes med, at børnene er glade for at gå i skole, at hver enkelt oplever, at du til noget, at være noget værd. De skal bibeholde nysgerrigheden også i den anden ende”, lød den nye skoleleders programerklæring. ”Hvordan skal det ske? Det skal ske ved at skabe en god arbejdsplads, hvor I som personale bliver understøttet, bliver motiveret, lyttet til og også skubbet til. Arbejdslyst går i bølger, op og ned, dér skal vi som ledelse være der for at genskabe tilliden og troen på jeres betydning. I er jo forudsætningen for at skabe en god skole.”

”Jeg er inspireret af mine børns skole, Værebro Skole, der har et hav af traditioner, hvor eleverne mødes på kryds og tværs og har et stærkt fællesskab. Når min søn i 1. klasse møder store elever nede på hovedgaden siger de hej, og så stråler han. Sådan et stort fællesskab skal vi bygge op her, så skolen er en enhed. Derfor skal vi etablere nogle traditioner, der kan skabe det sammenhold.”

”Det har været en bevægende dag, så skål for hele personalet”, afsluttede en synlig glad og stolt ny skoleleder, der tilføjede: ”Brønshøj Skole skal overhovedet ikke ligne min gamle folkeskole”.

15. juni skal det nye fantastiske byggeri skabt af arkitektfirmaet Cobe efter planen stå færdigt, hvor noget af udskolingen, indskolingen og administrationen flytter over. Mellemtrinnet rykker så over i den gamle skole. Det fascinerende byggeri rummer tillige en enorm multisal halvvejs under jorden. Til gengæld er en stor part af boldbanen røget sig en tur. Hovedbygningen får nu langt om længe den hårdt tiltrængte modernisering, så skolen kan fremstå som det naturlige midtpunkt i lokalområdet om ikke alt for længe og leve op til forventningerne til en moderne folkeskole og det voksende elevtal, p.t. 810 elever.

Artiklen er skrevet af formand Jan Trojaborg, der officielt byder nye skoleledere velkommen i klfnet's spalter.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.