Månedsnorm – ja sgu!

Måske er tiden moden til, at DLF ved OK18 går efter en månedsnorm til lærerne og børnehaveklasselederne?

Synspunkt | Af: Thomas Roy Larsen 29. maj 2017

OK18 står for døren, og i øjeblikket bliver der rundt om i landet diskuteret krav til den kommende overenskomst. På det private område skabte den netop indgåede overenskomst en del polemik. Muligheden for arbejdsgivervarslet overarbejde, med senere arbejdsgiverbestemt afspadsering, skabte stor uenighed. En ordning vi som lærere har måttet leve med siden Folketingets vedtagelse af Lov 409.

I 2013 skulle lærerne normaliseres. Men helt normale skulle vi alligevel ikke være. Vi fik lov at beholde vores årsnorm – altså at vores arbejde kun skal opgøres ved slutningen af skoleåret – ikke løbende. Det giver god mening for de fleste lærere, for sådan har det jo altid været.

Jeg vil dog gerne fortælle, hvorfor jeg ikke synes det giver mening længere! Og hvorfor jeg mener, at vores arbejdstid skal opgøres hver måned. 

På skoleområdet bøvler vi også med overarbejde – eller rettere manglen på overarbejde. For det er nemlig nemt for lederne at undgå overarbejde – selvom overarbejde faktisk ikke er synderligt dyrt for dem. Lov 409 og manglen på tidsangivelse på opgaver har gjort hverdagen på skolerne endnu mere travl. I stedet for at anerkende, at der er for mange opgaver – og for lidt tid, så håndteres overarbejde på de fleste skoler ved, at lærerne afspadserer eller ”flexer” på et andet tidspunkt i løbet af skoleåret.

Umiddelbart lyder flex og afspadsering tillokkende, men hvad er det i grunden, man flexer/afspadserer? Det er sjovt nok din egen tid til blandt andet forberedelse. Man bliver bedt om at løse en ekstra opgave, men ingen andre opgaver forsvinder. Man får at vide, at man skal afspadsere eller flexe den ekstra tid i indeværende periode (skoleår). Mange står sikkert i samme situation som mig pt. Jeg skal nu ”flexe” meget tid i eksamensperioden, så jeg ikke ender i den forbudte overtid – med andre ord: forberede mig endnu mindre, end jeg allerede gør!

Folk knokler og bliver så sat til at afspadsere sidst på skoleåret. Så i min optik vil en månedsnorm være et fornuftigt værn mod det grænseløse arbejde og gøre det meget synligt for lederne og forvaltningen, at den er helt gal med balancen i arbejdet på skolerne.

Vi kan godt blive enige om, at en månedsnorm ikke vil være optimalt ift. vores arbejdsopgaver, men omvendt skal der ske noget!

En månedlig opgørelse af vores arbejdstid – med efterfølgende udbetaling af overarbejde, det vil være en øjenåbner for alle og vil synliggøre det arbejdspres, vi til dagligt må fungere under.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lotte Kirkegaard | 30. maj 2017 KL. 16:34

Jeg giver dig fuldstændigt ret. Der er også en problematik om at have mange timer i 9. klasse. Så skal det årlige undervisnigstimetal læses på et færre anral

uger. Altså 36 uger med lidt flere lektioner og lidt mindre tid til forberedelse. Alle der har haft 9. klasse og prøvefag ved, at det er benhårdt. I de sidste 4 uger af skoleåret skal man så bruge tid på obligatoriske prøver og censorater, som der ingen tid gives for. Jamen, det er da logisk.

Bjarne Engelhardt Larsen | 29. maj 2017 KL. 19:58

Ser godt ud!