Lokalpolitikerne vil teste tovoksenordninger

I morgen skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, hvordan 11 millioner kroner, som er fundet ved effektiviseringer, skal bruges årligt fra 2017-2019. Et af forslagene er et forsøg med tovoksenordninger i indskolingen.

Nyhed | 25. november 2016
Jonas Bjørn Jensen (A) er blandt forslagsstillerne, når Børne- og Ungdomsudvalget onsdag skal tage stilling til et forslag om tovoksenordning i indskolingen. Foto: Jan Klint Poulsen
Jonas Bjørn Jensen (A) er blandt forslagsstillerne, når Børne- og Ungdomsudvalget onsdag skal tage stilling til et forslag om tovoksenordning i indskolingen. Foto: Jan Klint Poulsen

Opdateret 25/11-16 klokken 14.09: 

Forslaget blev vedtaget på udvalgsmødet onsdag d. 23/11 af et enigt Børne- og Ungdomsudvalg. Skolelederne skal søge en central pulje til tovoksenordninger for et skoleår af gangen - med opstart af forsøget fra skoleårets start i 2017. 

Gorm Anker Gunnarsen (EL) fortæller, at det blev tilføjet, at udvalgsmedlemmerne vil få en opdatering på, hvor mange skoler der har søgt puljen, før forhandlingerne af budget 18 går i gang. På den måde kommer forsøgsmidlernes efterspørgslen til at være med til at afgøre, om der skal kæmpes for yderligere midler til området, forklarer han.

---

I Københavns Kommunes budget for 2017 er der afsat 32,9 millioner kroner om året i perioden 2017-2019 til såkaldte interne omstillinger. Det er varige midler, som er finansieret af effektiviseringer.

Udvalgsmedlemmerne har allerede i starten af november besluttet, at 21,9 millioner skal gå til blandt andet forsøg med engelsksprogede dagtilbud, merudgift til privatinstitutioner og computere til pædagogisk personale. Men det efterlader 11 millioner kroner årligt – og her kommer folkeskolen ind i billedet.

En del af det beløb – nærmere bestemt 8,6 millioner fordelt på 1,8 millioner i 2017, godt 4,3 millioner i 2018 og 2,5 millioner i 2019 – forventes nemlig at blive afsat til et forsøg med tovoksenordninger i indskolingen, når udvalget i morgen skal tage stilling til fordelingen af de resterende midler.

Det fortæller udvalgsmedlem Jonas Bjørn Jensen (S), som sammen med SF’s Klaus Mygind og Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen har foreslået forsøget:

”Der er delte meninger om tovoksenordninger – fra dem, der frygter radiatorvarmere, til andre, der mener, det kan give mere ro, fordybelse og fokus. Jeg oplever, at KLF og lærertillidsrepræsentanterne gerne vil afprøve det, så nu vil vi gerne være med til at give skolerne muligheden for at prøve forskellige modeller af,” siger han og peger på, at det både kan være to lærere, en lærer og en pædagog eller andre modeller.

”København har mere end 50 skoler med mange spor på hver skole, så der er rigtig mange klasser, og ikke to er ens. Derfor håber vi, at forsøget vil give erfaringer med mange forskellige måder at lave skole på, som virker for forskellige børn,” siger han og tilføjer, at han forventer, forslaget bliver vedtaget, når Børne- og Ungdomsudvalget skal mødes i morgen:

”Selvom vi i partierne ikke ser ens på folkeskolen og reformen, deler vi en ambition om, at den københavnske folkeskole skal kunne noget. Derfor har vi også været meget enige om forslaget, så det vil overraske mig meget, hvis der ikke er flertal for det i morgen.”

Der skal være en fornuftig begrundelse

Midlerne skal bruges til at dække merudgifter for fritidsinstitutioner og KKFOer, som skal modtage eleverne tidligere på dagen, når skolerne omlægger to timer til én med en tovoksenordning.

”Vi har en lille smule penge til intern omstilling, og vi vil gerne bruge en del af dem til et forsøg med tovoksenordninger. Vi ved godt, at det ikke er nok til at rulle projektet ud i hele byen på én gang, men det kunne være spændende at se, hvilke erfaringer skolerne ville gøre sig ved at få bedre rammer til at prøve ordningerne af,” siger Jonas Bjørn Jensen.

Han henviser til, at udgifterne til forsøget er beregnet ud fra, at 20 procent af de københavnske indskolingsklasser omlægger to timer om ugen til en tovoksenordning. Derfor skal skolelederne søge om at få del i pengene til tovoksenordningerne.

”Som det også er meldt ud fra ministeriet, skal der være en god, faglig begrundelse for det, og jeg er sikker på, mange af vores skoleledere kan se klassetrin, som vil have gavn af tovoksenordninger. Men vi vil ikke opstille rigide rammer og krav – hvis en skole har en god og fornuftig ide, skal det afprøves.”

Han fortæller, at han forventer, at projektet skal evalueres – med en vurdering af, om det, skolerne har som begrundelse for at søge om midlerne, også er blevet opfyldt. 

Læs forslaget her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.