Ledig stilling: Konsulent søges til KLF

Københavns Lærerforening søger fra 1. august 2017 en konsulent til en nyoprettet stilling i sekretariatet.

KLF | Af: Ivan Jespersen 16. maj 2017

Vores nye kollega skal bl.a. foretage sagsbehandlingsopgaver på baggrund af medlemshenvendelser. Som udgangspunkt er der tænkt på følgende områder: All-round opgaver om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsforhold fx løn, rådgivning ved tjenstlige samtaler, arbejdspladsfastholdelse, konflikthåndtering og arbejdsmiljø. Københavns Lærerforening har medlemmer omfattet af både kommunale og statslige overenskomster. De endelige arbejdsopgaver aftales nærmere.

Du skal

·      have relevant uddannelsesmæssig baggrund fx lærerbaggrund

·      have mindst et par års praktisk erfaring

·      være fleksibel, udadvendt og serviceorienteret

·      kunne trives på en lille arbejdsplads med 12 ansatte 

Ansættelsesvilkår

Der følges den lokale aftale om løn- og arbejdsvilkår for konsulenter. Stillingen er uden øvre arbejdstid. Der er 6 ugers ferie, hvoraf 4 uger er fast placeret i juli/primo august.

Aflønningen aftales på baggrund af din erfaring.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk til: Sekretariatschef Ivan Jespersen, Københavns Lærerforening Frydendalsvej 24, 1809 Frederiksberg C. Skriv 'Ansøgning' i emnefeltet og fremsend ansøgningen til ij@dlf.org

Ansøgningen skal være Københavns Lærerforening i hænde senest onsdag 31. maj kl. 12.00.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ivan Jespersen på tlf. 3322 3322. 

Københavns Lærerforening er en selvstændig forhandlingsberettiget faglig organisation for ca. 5.100 aktive og pensionerede lærere og børnehaveklasseledere bl.a. i Københavns Kommune og på de private gymnasiers grundskoleafdelinger.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.