Leder på Randersgades Skole: Det har været svært at drive skole, men jeg er fortrøstningsfuld

Efter mere end et år med genhusninger og indeklimaproblemer, ser leder Jesper Friis nu lysere på fremtiden for Randersgades Skole. TR betegner stemningen som “mør”, men håber også, at det går den rigtige vej nu.

Arbejdsmiljø | Af: Torben Kloster 02. oktober 2019
Renoveringen af Randersgades Skole er ikke helt afsluttet. En stor del af skolens udearealer er fortsat afspærret, men håndværkere arbejder videre. Foto: Jan Klint Poulsen
Renoveringen af Randersgades Skole er ikke helt afsluttet. En stor del af skolens udearealer er fortsat afspærret, men håndværkere arbejder videre. Foto: Jan Klint Poulsen

“Der er blevet arbejdet hårdt på sagen de seneste uger. Vi har analytikere i huset nærmest dagligt, luften bliver renset og der er bliver rengjort på flere forskellige måder. Jeg kan mærke, at det er blevet bedre.”

Sådan lyder det fra skoleleder Jesper Friis på Randersgades Skole på Østerbro. Efter genhusninger og en lang række indeklima-udfordringer, mener han nu, at skolen er på rette kurs.

I starten af denne uge vendte de sidste fem lærere tilbage, som havde været sygemeldte med symptomer som følge af dårligt indeklima. De mærker stadig nogle udfordringer med indeklimaet på skolen – hovedpine, kløe, tør hud – men føler, det går den rigtige vej.

Vi har set bedre tider, men…”

Som du kan læse i KLFnets første artikel om sagen, startede det tilbage ved begyndelsen på skoleåret 18/19, hvor Randersgades Skole blev genhuset på Bispbjerg Skole, fordi deres egne lokaler skulle renoveres. Bispebjerg Skole havde dog tidligere været ramt af en større vandskade, hvilket formentlig var årsag til den høje forekomst af skimmelsvamp, som blev konstateret på skolen.

Grundet skimmelsvampen blev Randersgades Skoles elever og personale evakueret efter halvanden måned på Bispebjerg Skole. Og på trods af adskillige genhusninger og rengøringer, har flere af Randersgades Skoles brugere oplevet symptomer som følge af dårligt indeklima helt frem til nu. 

“Det har været svært at drive skole”, siger Jesper Friis, “og i forhold til stemningen, så har vi da set bedre tider. Vi har ikke kunnet vikardække for alle de sygemeldte lærere, så der har været aflyste timer. Og vi har været nødt til at træde lidt ud af årshjulet og droppe nogle ting.”

“Men jeg må samtidig sige, at stemningen i forhold til omstændighederne har været overraskende god. Vi er glade for at være samlet på vores egen skole igen. Vi har tabt nogle børn undervejs, men jeg tror på, vi nok skal få dem tilbage. Alt i alt er jeg fortrøstningsfuld.”

Jesper Friis håber, at andre skoler ikke bliver udsat for lignende forløb. Han ønsker, at der i tilfælde af en lignende situation vil blive taget professionel og effektiv hånd om situationen fra start.

“Hvis det var blevet gjort hos os, var det her aldrig sket. Det lyder jo vanvittigt, når man genfortæller vores historie.”

Ikke plads til daglig drift

Med al den seneste fokus på mangler og problematisk indeklima, er mange ressourcer blevet brugt på opsamling på skolens fysiske rammer. Det er gået ud over den almindelige drift af skolen, siger tillidsrepræsentant Kira Schlifer.

Indskolingen på Randersgades Skole holder til i den nye bygning, og her har grundig rengøring gjort indeklimaet bedre. Foto: Jan Klint Poulsen
Indskolingen på Randersgades Skole holder til i den nye bygning, og her har grundig rengøring gjort indeklimaet bedre. Foto: Jan Klint Poulsen

“Der er en mør stemning og træthed på grund af alle de ting, der ikke har været styr på. Ledelsen er overbelastet, og jeg ser stressymptomer rundt omkring. Jeg er også selv ret stresset i mit hoved,” siger hun og refererer blandt andet til, at skolen stadig skal passe sin internationale profil - med en gruppe Erasmus-studerende, der kommer på søndag.

Men hun hæfter sig også ved, at det løfter stemningen, at hele skolens personale igen er samlet og uden sygemeldinger. Det ser også fint ud med elevernes fremmøde.

Håber på hjælp

Kira Schlifer håber på, at den nærmeste fremtid byder på et indeklima i top, samt en hjælpende hånd fra forvaltningen til at skaffe de nødvendige materialer, da mange blev smidt ud i forbindelse med skimmelsvamp-rengøringen.

“Der har været tale om, at kassen er ved at være tom, fordi analyser og rengøring i forbindelse med skimmelsvamp-sagen har været dyrt. Men det skal jo ikke gå mere ud over os lærere, end det allerede har gjort. Vi har brug for ordentlige materialer for at kunne undervise.”

“Og så håber jeg”, siger hun, “at der snart kommer noget humør i huset igen. Vi har brug for det.”

DET SKRIVER KØBENHAVNS EJENDOMME OG INDKØB (KEID red.), ØKONOMIFORVALTNINGEN:

I et informationsbrev til medarbejdere og forældre på Randersgades Skole skriver kundechef i KEID,  Jens Svane, blandt andet:

”… Vores seneste grundige undersøgelse fra sidste uge, viser et begrænset antal skimmelsporer. Undersøgelserne er en del af den særlige indsats, vi har igangsat ifm. de første målinger, som viste begrænset til moderat fund af skimmelsvampsporer.

På grundlag af undersøgelserne og Sundhedsstyrelsens vejledninger på området vurderer vi, at skimmelpåvirkning ikke kan stå alene som årsag til de gener, som elever og medarbejdere på skolen har oplevet.

Det vurderes derfor, at generne kan være udløst af en kombination af større mængder støv- og partikler fra renoveringsfasen og den samlede luftkvalitet, herunder forhøjede CO2-koncentrationer, høj lufttemperatur og lav relativ luftfugtighed.

Vi tager fortsat de gener, som medarbejdere og elever har oplevet meget alvorligt. Vi er derfor i fuld gang med at forbedre indeklimaet og har sat en række tiltag i gang. Vi følger løbende op med Arbejdsmiljørepræsentanter og skolelederen på Randersgade Skole ... 

... Børne- og Ungdomsforvaltningen, Byggeri København og Københavns Ejendomme & Indkøb arbejder tæt sammen for at reducere de oplevede gener med indeklimaet på skolen.”

Ovenstående er et uddrag fra informationsbrevet fremsendt til Randersgades Skole 25. september 2019.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.  

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.