Lars og Kjell – de logiske valg for Københavns Lærerforenings medlemmer

Mange af jer tænker måske, hvorfor skal jeg overhovedet stemme til det kommende hovedstyrelsesvalg? Hvad får jeg ud af det? Hvorfor er det vigtigt, at KLF fortsat har 2 pladser i DLF’s hovedstyrelse?

Synspunkt | Af: Thomas Roy Larsen 30. september 2015

De af jer der læser fagbladet Folkeskolen, har nok bemærket det - der er noget under opsejling. Ultimo november er der valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.  Fra den 19. november til den 1. december 2015 har du mulighed for at have indflydelse på den politiske linje i Danmarks Lærerforening.

I Københavns Lærerforening havde vi tidligere, da vi var en selvstændig forening, 2 faste pladser i hovedstyrelsen. Ved sidste hovedstyrelsesvalg skulle vores pladser for første gang opnås ved valg. Københavns størrelse og medlemstal berettiger til, at vi skal have 2 pladser i hovedstyrelsen. Vi skal være stærkt repræsenteret i Danmark Lærerforenings centrale udvalg. Ved sidste valg blev både formand og næstformand valgt ind i hovedstyrelsen, hvilket de seneste 3 år har sikret KLF stor indflydelse og indsigt centralt i Danmarks Lærerforening.

Der skal vælges eller genvælges 18 medlemmer i valggruppe 1, 2 og 3 – de beskæftigede medlemmer. Der skal vælges 1 medlem blandt pensionister og efterlønnere, og derudover har skolelederne og Lærerstuderendes Landskreds automatisk en plads hver, ligesom den nyvalgte formand og næstformand har en plads. Alt i alt giver det 23 pladser – en nedgang på 2, da den netop afholdte kongres vedtog, at antallet af hovedstyrelsesmedlemmer reduceres fra 25 til 23.

Nu tænker I nok, hvorfor bruger jeg min spalteplads på at orientere om et hovedstyrelsesvalg i Danmarks Lærerforening? Hvorfor koncentrerer jeg mig ikke om det lokale arbejde i Kreds 11, Københavns Lærerforening? Det er lige præcis det, jeg gør!

Hvorfor er det vigtigt? Hvad får vi i KLF ud af det?

- Vi får direkte politisk indflydelse i DLF

- Vi får københavnske forhold på dagsordenen

- Vi får repræsentation fra både de københavnske specialskoler og almenskoler

- Vi får et øget frikøb til fagpolitisk arbejde i KLF

Fra Københavns Lærerforening stiller Lars Sørensen og Kjell Nilsson op til hovedstyrelsen. Herfra skal lyde en opfordring til, at stemme på en eller begge KLF’s kandidater!

Det er et politisk valg, så stem på den eller de kandidater, du deler fagpolitiske synspunkter med. Men valget handler også om indflydelse, så stem på den eller de kandidater, som du mener, bedst kan varetage dine fagpolitiske interesser lokalt og nationalt.

Stem til hovedstyrelsesvalget i november og sørg for, at Københavns Lærerforening fortsat har maksimal indflydelse på de politiske beslutninger i DLF.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.