Lærere fik omsat teori til praksis på Sommerunis tredje dag

Som noget nyt var Sommerunis tredje dag rykket ud på de enkelte skoler. Og det giver rigtig god mening. Sådan lød tilbagemeldingen til børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, da hun besøgte medarbejderne på Øster Farimagsgades Skole og Gerbrandskolen.

Foto:Pernille Helledie Isaksen
Foto:Pernille Helledie Isaksen

Artiklen er skrevet af Pressemedarbejder i BUF, Pernille Helledie Isaksen. Redigeret af webredaktør Jan Klint.

- Det giver rigtig god mening at få vendt og drøftet de mange input, vi hver især har fået på de to første dage af Sommeruni med hinanden på skolen og få rum til at evaluere sammen. Det giver os en meget bedre mulighed for rent faktisk at få bredt den nye viden ud på hele skolen.

Sådan lød det fra Maria Schyberg, lærer på Øster Farimagsgades Skole. Få dage før det gik løs med elever, forældre. I ugen op til elevernes skolestart er hun tilbage på lærerværelset sammen med resten af skolens medarbejdere for at arbejde videre med årets Sommeruni-temaer – teamsamarbejde og synlig læring.

 

I dagens anledning agerer hun og resten af lærerteamet elever, og ved kateteret står adjunkt på professionshøjskolen Metropol, Helle Kloppenborg, som også har stået for en del af undervisningen på Sommerunis første dage. Efter to dage med masser af teori om det at arbejde med synlig læring, har Helle Kloppenborg skræddersyet et program, som byder på en masse konkrete øvelser i skolegården efterfulgt at eksempler på, hvordan lærerne kan evaluere deres undervisning sammen med eleverne. Alt sammen noget, der kan implementeres direkte i undervisningen.

Foto:Pernille Helledie Isaksen
Foto:Pernille Helledie Isaksen

Dag 3: Implementering

Som noget nyt bestod Sommeruni 2015 af to fælles dage 3. og 4. august, mens den tredje dag er omdannet til en lokal implementeringsdag på egen skole for alle skolens medarbejdere. Den tredje dag planlægges og gennemføres af skolens ledelse sammen med en af underviserne fra Metropol og UCC.

Og det er der en helt særlig grund til.

- Vi kan se i evalueringerne fra de foregående år, at der har været et stort ønske fra byens lærere og skoleledere om at få en bedre sammenhæng mellem det, de lærer på Sommeruni og det, der foregår ude på skolerne. Og det har vi lyttet til. For én ting er teori – noget helt andet er at få alt det lærte på Sommeruni indarbejdet i den daglige undervisning, så teori rent faktisk bliver til praksis helt ude i klasselokalerne, siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev.

5. august, hvor flere københavnske skoler har valgt at placere deres dag 3 på Sommeruni, besøgte Pia Allerslev ud over Øster Farimagsgades Skole også Gerbrandskolen på Amager. Her havde 4-skolerne valgt at udnytte den lokale dag til at samle samtlige 200 medarbejdere på de fire skoler til en stor fælles dag på Gerbrandskolen for at styrke skolernes samarbejde endnu mere og finde fælles fodslag i forhold til, hvordan der arbejdes med året to temaer på Sommeruni.

- Det, at vi må holde den tredje dag ude på skolerne, har givet os en helt unik mulighed for at samle lærerne og pædagoger og sætte dem sammen i teams på tværs af skoler, så matematiklærere og naturfagslærere på tværs af skolerne kan udveksle erfaringer og forhåbentlig også telefonnumre, så de også i løbet af skoleåret kan bruge hinanden til faglig sparring og samarbejde, siger skoleleder på Gerbrandskolen, Jesper Larsen.

Fredag d. 7. august modtog samtlige deltagere på årets Sommeruni et elektronisk evalueringsskema, og for de ledere, lærere og skolepædagoger, der allerede har afholdt dag 3 på skolen, er der også mulighed for give Børne- og Ungdomsforvaltningen feedback på den del. Derudover inviterer forvaltningen interesserede lærere til at deltage i efterfølgende fokusgruppeinterviews om lærernes fremtidige kompetenceudvikling.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.