Kriminalpræventiv undervisning rykker ind i skolerne

SSP København lancerer en ny kriminalpræventiv undervisningsguide til brug for undervisere på skolerne. Målet er at hjælpe unge fra 4. til 9. kl. til et kriminalitetsfrit ungdomsliv gennem undervisning, adfærdspåvirkende metoder, budskaber og fakta.

Nyhed | Af: Lise Kragh Hansen, SSP Sekretariatet 11. december 2015

Undersøgelser viser, at en tidlig indsats overfor kriminalitet har størst effekt. Erfaringer fra vores kampagner og indsatser i København viser os, at skolen er en god platform til at præge de unges holdninger og adfærd”, siger Tommy Laursen, sekretariatschef i SSP København. Til det formål har SSP København udviklet en kriminalpræventiv guide til undervisningen på mellemtrinet eller i udskolingen på skoler i København. Guiden er en hjemmeside, der inspirerer til undervisningstemaer og guider videre til undervisningsideer: ”Overordnet skal guiden medvirke til, at SSP København kan leve op til Københavns Kommunes og Københavns Politi fælles målsætning om, at ungdomskriminaliteten skal fortsætte med at falde”, fortæller Tommy Laursen. 

Det skal give mening lokalt

Temaerne i den kriminalpræventive undervisningsguide er unge og sociale medier, butikstyveri, ungdomsvold, hash og alkohol, men det er ikke ligegyldigt på hvilken skole og på hvilket klassetrin, underviseren tager et emne op. SSP konsulent Michael Langholm forklarer: ”De valgte emner vil have relevans i de fleste bydele i København, men det er op til det enkelte lokale SSP udvalg eller skole at se på, hvad der giver mening for dem at tage op i en undervisningssammenhæng. Og beslutter man sig for at lave et undervisningsforløb med fx hash som tema er det vigtigt, at man tilrettelægger sin undervisning og sine budskaber i forhold til de unges alder”.Forældrene må også på banen Guiden er tænkt sammen med de nye læringsmål for folkeskolerne, og gør det nemt for underviseren at få et overblik over, hvilke læringsmål der kan opnås ved den kriminalpræventive undervisning. Samtidig er der lavet en række opmærksomhedspunkter til underviseren. Det kan fx være at have opmærksomheden rettet mod forældrene og indtænkt dem i forhold til fælles festpolitik og holdninger til, hvordan de unge undgår rusmidler til klassefesten, eller at forældrene skal gå i dialog med deres børn om deres adfærd på de sociale medier.”Der skal sættes ind på mange fronter i forhold til at forebygge kriminalitet. Underviseren kan gøre sit, og SSP’ere kan gøre en masse på tværs af flere forvaltninger og politi, men forældre kan også gøre rigtig meget”, pointerer Michael Langholm.         

Sådan opfører klassekammeraterne sig 

Der er et utal af måder at gå til den kriminalpræventive undervisning på. Det vidner de mange kreative undervisningsideer, guiden linker til hos fx Red Barnet, Det Kriminalpræventive Råd eller Kræftens Bekæmpelse. To metoder går dog igen under alle de kriminalpræventive temaer, SSP København selv anbefaler på hjemmesiden, nemlig ”ung til ung kommunikation” og social pejling. ”Vi har erfaring for, at hvis unge kommunikerer indbyrdes om det negative i at begå kriminalitet, kan det være med til at påvirke adfærden hos de unge. Og hvis underviseren samtidig gennem øvelser eller lignende kan gøre det synligt for de unge, hvordan flertallet opfører sig, har det også en præventiv effekt. For unge vil dybest set gerne være ligesom andre unge, og efterligner den adfærd, de tror, flertallet har. Det er der evidens for virker inden for den disciplin, der hedder social pejling, forklarer Tommy Laursen. 

Tjek hjemmesiden

www.sspkbhguide.dk

OM SSP København
SSP København er et kriminalpræventivt samarbejde, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10 til 25 år i København. Samarbejdsparterne består af Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Politi samt Kriminalforsorgen.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.