Københavnske elever klarer sig bedre i dansk og matematik

De københavnske skoleelever er blevet dygtigere, viser tallene fra de nationale test for Københavns Kommune. KLF glæder sig over resultatet, som ifølge næstformand Lars Sørensen skyldes lærernes store indsats trods forringede rammebetingelser.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 29. september 2015

På alle klassetrin, der testes, er elevernes faglige udvikling gået frem i kategorierne ‘gode til læsning’ og ‘gode til matematik’. For første gang i de nationale test ligger København over landsresultatet i en af kategorierne, og i to andre kategorier er København på niveau med landsresultatet. Det betyder, at København er godt på vej til at nå de nationale mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne, lyder det fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

“Det er først og fremmest en sejr for vores elever, at de rykker sig fagligt og klarer sig bedre i de nationale test. Jeg glæder mig på deres vegne, for det betyder, at deres muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet bliver bedre”, siger Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester.

Der er også ros til lærerne og pædagogerne fra borgmesteren, som anerkender, at resultatet er et udtryk for den store indsats, de yder.

LÆS OGSÅ: Hver dag i usundt indeklima og dårligt fysisk arbejdsmiljø

“De arbejder hårdt hver eneste dag med at realisere folkeskolereformen, og resultatet er altså, at København er godt på vej til at nå de nationale mål for folkeskolen.”

I Københavns Lærerforening er man også glade for resultaterne. Trods ændrede arbejdsvilkår og forringede rammebetingelser har lærerne ydet en indsats, som nu afspejler sig i positive resultater for eleverne, og det er godt, mener Lars Sørensen, som samtidig påpeger, at lærernes arbejdsvilkår bør være et fokusområde for politikerne.

 “Vi kan se i undersøgelser, at mange lærere desværre ser sig nødsaget til at forberede undervisningen langt udover, hvad der er afsat tid til”, siger Lars Sørensen.

Den seneste Trivselsundersøgelse fra 2015 viser også, at lærerne ligger i bunden sammenlignet med andre kommunale faggrupper, når det drejer sig om kvaliteten af det arbejde, der udføres.

BLOG: Lærerne mistrives dokumenterer Trivselsundersøgelsen

”Vi kan se arbejdsmiljøproblemer og en usund arbejdsbelastning afspejlet i et alt for højt sygefravær og en stor personaleudskiftning på skolerne. Det er uholdbart,” lyder det fra næstformanden.

Så selvom det er glædeligt, at eleverne klarer sig bedre i de nationale test, er der ifølge Lars Sørensen grund til bekymring for, om udviklingen vil fortsætte med det pres, lærerne i den ene undersøgelse efter den anden giver klart udtryk for.

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.