København vil have skolerne fritaget for de nationale tests

Indtil der er kommet styr på de nationale tests vil Københavns Kommune søge om at få fritaget eleverne fra prøverne. Desuden skal resultaterne ikke længere anvendes til sætte skoler på handleplan.

Nyhed | Af: Hanne Hellisen 10. maj 2019
Foto: Jan Klint Poulsen
Foto: Jan Klint Poulsen

Når en ny undervisningsminister sætter sig i ministerstolen, ligger der et brev fra Københavns Kommune klar på hendes bord. Det stod klart i aftes, da et fælles forslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet om at søge fritagelse for de nationale test blev stemt igennem i Borgerrepræsentationen.

Åbent brev fra KLF

Der har på det seneste været meget røre om de nationale tests, ikke mindst efter forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner i april fremlagde nye undersøgelser, der viser, at de nationale test er fejlagtige og usikre. I Århus vedtog byrådet for nylig at søge om dispensation til at gøre de nationale tests frivillige. Også i Københavns Lærerforening er opfordringen til politikerne entydig: Drop de nationale tests! 

”Når vi anbefaler jer ikke at anvende resultaterne og fritage de københavnske folkeskoleelever fra testene, så er det fordi, det ikke giver mening at bruge lærernes og elevernes tid på ubrugelige tests. Vi skal ikke tage eleverne som gidsler og presse dem unødigt til ingen verdens nytte. Tag derfor skridtet – som i Århus – og søg om fritagelse for de københavnske folkeskoleelevers skyld,” skrev Pædagogisk Udvalg i et åbent brev til de københavnske politikere 7. maj.

LÆS OGSÅ: Åbent brev: Kære københavnske politikere!

Dette ønske er nu til dels efterkommet. På mødet i Borgerrepræsentationen i går aftes besluttede et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet, at der skal søges om dispensation fra de nationale tests, indtil evalueringen af dem er færdig, som den nu afgående undervisningsminister Merete Riisager (LA) har iværksat.

Derudover blev det også besluttet, at resultaterne ikke længere skal bruges som et parameter i, hvilke skoler der skal på faglig handleplan. Sidst, men ikke mindst, skal Børne- og Ungdomsforvaltningen skrive ud til skolerne og orientere om usikkerheden om testenes grundlag. 

Går skridtet videre end Århus

Gorm Anker Gunnarsen (Ø) glæder sig over resultatet, som han kalder en meget lykkelig slutning. Han glæder sig især over, at kommunen i sin egen praksis ikke længere skal anvende testene, når de tager stilling til, hvem der skal på faglig handleplan.

”Vi kan ikke afskaffe de nationale test, men vi kan sørge for, at resultatet ikke danner grundlag for en evalueringskultur. Det er et stort fremskridt,” siger han.

”Vi gør det, vi selv har myndighed til at gøre. Samtidig appellerer vi til en kommende undervisningsminister om at fritage os fra mishandlingen af de unge mennesker og børn. Vi går derfor skridtet videre end Århus. Hos os sker der noget, også selvom ministeren måske afviser vores dispensation,” siger Gorm Anker Gunnarsen.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) glæder sig også over resultatet, og han håber, at de københavnske skoler kan blive fritaget fra at bruge de nationale tests indtil testgrundlaget er bragt i orden.

”I Socialdemokratiet mener vi, at test og evalueringsværktøjer kan være gode hjælperedskaber til at følge den enkelte elevs faglige udvikling. Men det kræver, at man kan føle sig tryg ved testen og testgrundlaget. Det kan man ikke i dag!” siger han i en pressemeddelelse. 

Det blev vedtaget: 

"… at forvaltningen retter henvendelse til undervisningsministeriet om at fritage københavnske skoler fra deltage i de nationale test, indtil der er blevet gennemført en grundig landsdækkende evaluering af testene, som ministeren i pressen har bebudet vil blive sat i værk

at resultater i de nationale test ikke benyttes i København som en del af vurderingen af, om skoler skal sættes faglig handleplan.

at resultater i de nationale test ikke kan danne udgangspunkt for påtaler, krav eller sanktioner til enkelte skoler eller skoleledere fra forvaltningens side. 

at skoleledere og lærere orienteres af forvaltningen om, at de nationale tests er behæftet med usikkerhed og kun måler et udsnit af elevernes kompetencer og at en national evaluering er under udarbejdelse".

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet stemte for.

 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.