Katastrofe i København

'I 2006 besluttede BUFs nytiltrådte direktion at effektivisere Forvaltningens økonomi. En af konsekvenserne var at opløse den velfungerende Afdeling for Tosprogede elever, som hjalp skoler med koordinering og supervision på området, med det argument, at skoleledere og lærere havde fået tilført kompetencer efter 80 timers kurser i DSA og derfor måtte være i stand til at håndtere problematikker lokalt.'

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 07. maj 2015

Det er ikke som en naturkatastrofe, der nogle gang rammer uden varsel, tværtimod, for katastrofevarslet har lydt i flere år.

I 2006 besluttede BUFs nytiltrådte direktion at effektivisere Forvaltningens økonomi. En af konsekvenserne var at opløse den velfungerende Afdeling for Tosprogede elever, som hjalp skoler med koordinering og supervision på området, med det argument, at skoleledere og lærere havde fået tilført kompetencer efter 80 timers kurser i DSA og derfor måtte være i stand til at håndtere problematikker lokalt.

Siden har der været konstante nedskæringer af tosprogsmidlerne. Støtten til tosprogede elever er blevet forringet år efter år, og budget 2015 har kostet 17-18 tosprogede lærerstillinger. Budgetbesparelser på tosprogsområdet i 2016 er forslået til 9,6 mio. kr. og yderligere 15,5 mio. kr. i 2017. Nogle af budgetbesparelserne 2015 - 2017 er begrundet med påstanden om, at DSA undervisning ikke har påvisende effekt på kvalitet i undervisningen af de tosprogede elever. Det mystiske er, at påstanden ikke underbygges af nogen form for evaluering fra skolernes side. Spørgsmål er så, hvordan vores folkevalgte Børne- og Ungdoms udvalgspolitikere kan være så naive at tro på Forvaltningens udokumenteret påstande og beslutte nedskæringer.

I sidst ende er det vel politikernes ansvar at have en politik på området. BU-udvalget traf i 2014 en beslutning om tidlig indsats for tosprogede elever. Det lyder flot at resursepersoner skal ansættes i førskoleområdet for at gøre de tosprogede børn skoleparate. Men BU politikerne fodrede endnu en gang hunden med sin egen hale, idet de skærer tosprogsmidler til skolerne i 2015 for at finansiere deres eget forslag.

I dag har Pædagogisk Fagligheds kontor i BUF ingen pædagogisk konsulent tilknyttet tosprogsområdet. Det er grotesk, når man tager i betragtning at København har ca. 30 % tosprogede elever. Der er kun en koordinerende konsulent uden pædagogisk beføjelser, dvs. konsulenten har ingen rolle i pædagogisk rådgivning til skoler eller lærere.

Sidst uge udgav Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en analyse af resultaterne på landsplan fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever i 2014. Analysens hovedkonklusioner er: 

  • Blandt unge med indvandrerbaggrund er det omkring 40 procent, der ikke består dansk og matematik. Blandt etnisk danske unge er det 13-16 procent.
  • 45 procent af indvandrerdrengene opnår mindre end 2 i såvel dansk som matematik, mens dette er 38 procent blandt indvandrerpigerne.
  • Udviklingen er negativ, for i 2010 var det ”kun” 38.8 % af drengene, der ikke bestod afgangsprøven.

Mit spørgsmål til politikerne er:

1) Hvad har I forstillet jer, at konsekvenserne vil være, når der konstant skæres i resurserne til de tosprogede elever på skolerne?

2) Hvem skal støtte vores tosprogede elever, hvis de halter bagefter i undervisningen, når I har fjernet både DSA resurser og resursepersoner fra skolen?

Sidst år holdt KLF en konference om indsatsen for kommunens tosprogede elever. Både repræsentanter fra Forvaltning og BU politikere var til stede og lovede, at de vil kigge på Forvaltnings politik på området. Men det eneste der er kommet siden er flere besparelser. Vi mangler stadig at høre om en politik.

Det er det jeg kalder en katastrofe under opsejling.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Shakiba | 13. maj 2015 KL. 15:56

Det er jeg helt enige med, og jeg vil sige at hvis en gang kunne politikere eller alt dem der står for spidsen af den her sag, kunne tænke på en anden måde før de tager en beslutning, tænk at de tosprogede børn var danske børn i China , og de taler dansk hjem og lærer kinesisk på skolen , og de har haft adgang til dansk på skolen , kunne en kinesisk lærer erstater den dansk lærer, tænk bare objektivt og glem for en gang at de elever er ikke danske.

Anne | 10. maj 2015 KL. 07:27

Kort efter Thornings første regering var på banen blev de daværende to undervisningsminister kaldt i samråd af to ret fremtrædende kvindelige medlemmer af venstre ( begge tidl. ministre). Man ville blandt andet høre,hvorvidt regeringen havde intentioner om at lave en sprogstrategi. Det var et åbent samråd. Derfor var lærernes fagforeningsblad Folkeskolen til stede, ligesom netværket Ja- til sprog var der! Du har ret; det er en katastrofe!