Kampen om chancelighed skal vindes

I marts deltog 1.116 lærere i KLFs medlemsundersøgelse og gav et klart billede af hvordan virkeligheden ser ud på de københavnske folkeskoler. 84% af lærerne mente ikke, at elever med vanskeligheder får den særlige støtte, som de har behov for.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 25. maj 2014

To af de meste omtalte områder på KLFs generalforsamling 2013 var – bortset fra lærerkonflikten - inklusion og tosprogsundervisning. KLF bestyrelse har haft fokus på begge områder. I marts deltog 1.116 lærere i KLFs medlemsundersøgelse og gav et klart billede af hvordan virkeligheden ser ud på de københavnske folkeskoler. 84% af lærerne mente ikke, at elever med vanskeligheder får den særlige støtte, som de har behov for. Hvis inklusion skal lykkes er det lærernes egen vurdering, at løsningen bl.a. ligger i at skolerne skal have klar målsætning og struktur for inklusionstiltag.

Den klare målsætning og struktur har længe manglet også på tosprogsområdet. I sidste uge holdt KLF konference om undervisningen af tosprogede elever. På baggrund af erfaringer fra England, Sverige og Danmark diskuterede Tore B. Sørensen (University of Bristol) samspillet mellem den kommunale forvaltning og skolerne, med særligt fokus på skoletilbuddet til flersprogede elever i Københavns Kommune.

Med BUFs nedlæggelse af Kontoret for Integration og Mangfoldighed er området lagt død, og det forplanter sig til skolerne;

  • Alle integrationsopgaver er overladt til den enkelte skole
  • Ingen sparring/ regulering/ kvalificering på området mellem BUF og skoleledere, funktionslærere, tosprogslærere eller modersmålslærere
  • Der er meget udvikling i gang, men ingen retning.

Tore Sørensen påpegede behovet for pædagogisk vejledning, overblik over ressourceforbrug, øremærkede midler til DSA og koordination af forpligtende fagligt netværk og samarbejde mellem ledere, lærere og øvrige aktører på tværs af skoler. Han fremhævede at decentralisering kan fragmentere skoletilbuddet til tosprogede elever og underminere udvikling på området. Det kommunale forvaltningsniveau skal være med til at sikre sammenhæng og retning i skolernes praksis igennem overvågning af ressourcefordeling og vejledning, baseret på forskningsmæssigt grundlag. Der er stort behov for styring fra BUF og vejledning til skolerne. En forvaltningsenhed for tosprogsområdet er et krav KLF stærkt bakker op om.

KLF deltager gerne i dialog med BUF om en plan for hvordan kampen om chancelighed skal vindes i de københavnske folkeskoler.

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.