Kampen er i gang, hvem har bolden?

Der er mange nye faktorer og udfordringer. Alle har behov for at blive klædt på.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 15. januar 2014

Et historisk år er gået og et andet historisk år er lige begyndt. Inden udgangen af 2013 skrev KLF under på et forståelsespapir sammen med BUF og Skolelederforeningen. Det aftalte papir gælder lærernes arbejdstidsregler for skoleår 2014-15 og fremover. D. 6. januar var der møde med TR og AMR for at afklare detaljer om forståelsespapiret. Nu er bolden endelig på skolebanen. De pædagogiske overvejelser kommer i spil, og det er her alle skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere skal være med. De centralt aftalte rammer overlader stadig en del til lokal drøftelse og udmøntning. Her er det vigtigt at flere af skolens fora kommer i spil: KLF-afdelingen, pædagogisk råd, TRIO’en (Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder) og skolens MED-udvalg.

TR og AMR har en vigtige rolle, men jeg vil appellere til at hele det pædagogiske personale involveres i skolens udvikling. Foråret skal bruges til fokuseret udviklingsarbejde. Den nye skolereform betyder store ændringer, og jeg gerne ser det som udviklingsmuligheder. At man samlet på skolen kigger på disse muligheder, støtter hinanden i ideudvikling, for at løfte skolen i sin helhed. Udviklingen, diskussionerne og kampene skal tages i fællesskab; i MED, PR og andre fælles fora,  ikke af den enkelte!

Den nye skoleborgmester Pia Allerslev nævnte tillidsbaseret samarbejde med alle skolefolk i sin indvielsestale i går. Nogle af de nye politikere i BU udvalget, som jeg havde mulighed for at snakke med, gav også udtryk at de ville arbejde for et bedre samarbejde med skoleområdet.

Der er mange nye faktorer og udfordringer. Alle har behov for at blive klædt på. Politikerne blev gjort opmærksom på, at fælles forståelse kræver fælles forløb. Skoleledere, TR og AMR skal gennem fællesmøde med introduktion til Forståelsespapiret. Der kan være mistillid og mistro i luften lige nu, men jeg er sikker på  at lærerne og andet pædagogisk personale vil gøre deres bedste for  den fortsatte udvikling af folkeskolen i København. En opgave som er fælles fra top til bottom.

Svækker vi fællesskabet, taber vi kampen. Resultat ses august 2014!

Godt nyt år.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.