Ja til mere tillid og fem flex-timer

I et debatindlæg kommer Niko Grünfeld fra Alternativet i København med sin støtte til lærerne og folkeskolen. Han ønsker at sætte skolerne fri. Læs debatindlægget her.

Debat | Af: Niko Grünfeld, Alternativet Kbh. 13. september 2016
Niko Grünfeld, Alternativet i København.
Niko Grünfeld, Alternativet i København.

De eksisterende tilstedeværelses-krav virker på mig som værende indskrænkende og gammeldags for de forskellige måder, vi mennesker skaber personlige og kollektive læringsrum på.

Til gengæld tror jeg ikke på de minimum fem timers fleksibilitet forløser og fritsætter den københavnske folkeskole. Der skal mere til. Men de fem timer vil gøre det mere attraktivt for lærerne, da man igen kan få et personligt og fagligt råderum samt en reel mulighed for en bedre balance mellem arbejds- og familieliv.  Det er værd at tage med. Men stod det til mig, så skal folkeskolen sættes endnu mere fri. Det kræver tillid. Og det er en forudsætning for læring og kreativitet. Derfor er de 5 timer givet godt ud. Det bliver et ja herfra.

Sæt folkeskolen fri. For at skabe en fremragende folkeskole må vi give friheden tilbage til folkeskolerne og skabe kreative rammer for personlig og kollektiv motivation og læring. Folkeskoler der bygger alene på værdier som krav, kontrol, konsekvens er sjældent lig med kvalitet. Til gengæld kan værdier som medskabende, medbestemmelse og mening skabe motiverende læringsmiljøer. Til gavn for både elever, lærere og ledere. Men det kræver et helt andet værdi- og tankesæt, end det vi ser foldet ud i København i disse dage.

Jeg ønsker at gøre op med industrisamfundets undervisnings- og uddannelsestænkning, hvor alle skulle lære det samme på samme tidspunkt og på samme måde. I det 21. århundrede skal vi ikke længere lære i takt. For læring, selvindsigt og faglig udvikling er en personlig proces. Vi lærer og forbereder os forskelligt, på forskellige tidspunkter og i forskellige hastigheder.

Vi har derfor brug for en langt mere fleksibel undervisningstænkning og pædagogik. Det gælder i sagens natur også for de lærere og skoleledere, der skal forberede, planlægge og skabe læringsmiljøer i verdensklasse for vores børn. 

En af styrkerne ved det danske uddannelsessystem har traditionelt set været friheden til at være folkeskole på skolens egne præmisser – både når vi taler undervisning, skoledagens længde og regler for lærernes forberedelsestid. Den frihed skal tilbage til folkeskolerne, så der bliver plads og rum til at eksperimentere i bestræbelsen på at skabe det, der set med københavnske briller er verdens bedste skole for verden.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.