Ja tak til mere fleksible skoledage i København

"Folkeskolen er hjerteblod for Radikale Venstre, og derfor har vi længe arbejdet for flere ressourcer til folkeskolerne i København og mest mulig lokal frihed inden for rammerne af folkeskolereformen," skriver Anna Mee Allerslev og Tommy Petersen i et debatindlæg til KLFnet.dk

Debat | Af: Anna Mee Allerslev og Tommy Petersen (R) 16. maj 2017

Ja tak til mere fleksible skoledage i København

Af Anna Mee Allerslev, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København og Tommy Petersen, gruppeformand. Begge fra Radikale Venstre.

God ledelse og lokal frihed til skolerne er essentielt for at have en skole i trivsel og med gode resultater. Derfor gik Radikale foran i kampen for en ny lokalaftale og større fleksibilitet og frihed til at bruge paragraf 16b på skolen uden politisk overformynderi. Nu har Undervisningsministeriet gjort det muligt for skolerne at søge om at blive forsøgsskole og i en periode dispensere fra folkeskolelovens § 14 og 16 og lave en mere fleksibel skoledag for eleverne. Forsøget ligger i en naturlig forlængelse af de Radikales syn på frihed og fleksibilitet til den enkelte skole. Og derfor ønsker vi, at skolerne selv må bestemme, om de vil ansøge om at deltage eller ej. I Københavns Kommune har vi sat fristen for ansøgninger til 16. Maj, og vi håber at de skoler og skolebestyrelser, der synes, det giver mening på den enkelte skole, vil benytte sig af muligheden. 

Folkeskolen er hjerteblod for Radikale Venstre, og derfor har vi længe arbejdet for flere ressourcer til folkeskolerne i København og mest mulig lokal frihed inden for rammerne af folkeskolereformen. Vi har også fået solide resultater igennem for skolerne – penge til åben skole, flere vikarer, flere lærere og mere efteruddannelse. Og så naturligvis fået presset det politiske system til at få indgået en lokalaftale. Vi har også foreslået at friholde skolerne for de årlige besparelser, fordi vi anerkender, at der har foregået og stadig foregår et stort arbejde med at implementere reformen, men desværre er der ingen af de andre partier på Rådhuset, der har støttet forslaget. Vi mener stadig, at vi skal afsætte flere ressourcer til skolerne, herunder konkret midler til flere lærere og inklusionspædagoger på skolerne, og det bliver vi ved med at kæmpe for. I en børnerig og velhavende kommune som København skal det faglige arbejde på skolerne selvfølgelig prioriteres meget højere i budgettet.

Radikale synes også, det er helt almindelig god stil og klædelig politisk ydmyghed at være opmærksom på, at vi ikke ved bedst inde på Rådhuset. Den enkelte skole kan meget vel have andre behov og må derfor selv beslutte om, de har brug for andre tiltag for at lave den bedst mulige skole og undervisning for netop deres områdes børn. København er en stor og mangfoldig by, og vi finder det i bedste fald tonedøvt - i værste fald arrogant - at tro, at vi ved bedre end lærere og ledelse på den enkelte skole. Vores politiske job er at udstikke rammerne - og give de nødvendige ressourcer - men vi må ikke detailstyre. 

Det har Radikale Venstre altid ment, og det mener vi stadig. Både i ord og handling. Derfor er vi for frihed til skolerne, så de selv kan bestemme, om de vil ansøge om at deltage i Undervisningsministeriets forsøg og prøve kræfter med en mere fleksibel skoledag.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.