It er da et fantastisk værktøj, men …

En stor del at vores arbejde i dag foregår ved en computer, og it er på mange måder helt uundværligt. Et af de nyere it -tiltag er læringsplatformen. I februar 2017 kender vi navnet på platformen, men allerede nu kan jeg se, at der mangler noget helt centralt.

Synspunkt | Af: Nina Boertmann 21. december 2016

I løbet af kort tid vil forvaltningen beslutte hvilken platform, der skal indkøbes, og så skal vi leve med den i foreløbig fire år. De platforme, der har været afprøvet lægger op til en ensretning  af undervisningen i mål – aktivitet – evaluering.

På trods af at der intet sted i folkeskoleloven står noget om læringsmålstyring, er forvaltningen meget optaget af at indføre netop det i den københavnske folkeskole. Det betyder, at omstillingen til læringsplatform ikke kun bliver en omstilling til it, men også en ensretning af didaktik.

Det er her mange lærere stejler, men det er ikke i en afvisning af it. Det er en bekymring for en  styring af, hvordan man tilrettelægger sin undervisning. Vi er som professionelle undervisere i besiddelse af en række pædagogiske metoder, som vi vælger mellem i mødet med stoffet og eleverne.

Særligt udfordret er den induktive undervisning, hvor eleverne opdager ny viden, hvor målet ikke i udgangspunktet er præsenteret. Her er wow og aha en del af det pædagogiske sigte. Og hvor blev hensynet til læringsstile af? At være optaget af at nogle elever lærer fra detalje til helhed, mens andre har brug for helheden, før detaljerne giver mening.

Vi har i løbet af de sidste år gjort os erfaringer med at få alle de fælles mål ind i en platform, og må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre. Slet ikke hvis man også gør sig forestillinger om af følge op på evalueringer.

En del af læringsplatformens formål er at understøtte den datadrevne skole. Der skal altså data ind i systemet, før man kan udnytte platformens potentiale – undervisning skal kobles op på evaluering og elevplaner. Men giver det overhovedet mening at bryde undervisning ned i små bidder læring?

De, der har ansvaret for valg og implementering af læringsplatformen, må sikre en rummelig platform. Hvor det, der lægges i platformen give mening for læreren og for eleverne. En platform, der kan bruges til andet og mere end en linær tænkning med  -mål, aktivitet, evaluering.

Vi skal have en læringsplatform, der passer til undervisning og ikke en undervisning, der passer ind i en læringsplatform. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Niels Christian Sauer | 30. december 2016 KL. 14:40

Hvis man for blot fem år siden havde forsøgt at tvinge alle lærere ind i disse digitale skabeloner for undervisningsens udvikling og tilrettelæggelse, ville man være blevet mødt med eksplicit vantro og lodret afvisning. Når det kun sker i begrænset omfang i dag, kan det kun skyldes, at lærerne efterhånden er så desillusionerede, magtesløse og ligeglade, at de ikke orker at sige fra, men i stedet satser på, at tåbelighederne vil løbe ud i sandet af sig selv.